അടിയന്തിര യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി !

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഡല്‍ഹി
Saturday, April 17, 2021

ഡല്‍ഹി: കൊവിഡ് സാഹചര്യം ചർച്ചചെയ്യാൻ അടിയന്തിര യോഗം. പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് യോഗം വിളിച്ചത്. രാത്രി 8 മണിക്കാണ് യോഗം. പ്രതിദിന രോഗബാധ രാജ്യത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

×