04
Tuesday October 2022
Agriculture

കുരുമുളക് നടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ന്യൂസ് ഡെസ്ക്
Thursday, July 21, 2022

കുരുമുളക്

ഇടമുറിയാതെ മഴ പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്. കുരുമുളകു നടാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം. മഴയിലൂടെയാണല്ലോ കുരുമുളകിന്റെ പരാഗണം നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മഴ പുതിയ കൃഷിക്കും നിലവിലെ കൃഷിക്കും ഉത്തമമാണ്. നല്ല മഴയും മിതമായ ചൂടും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൃഷി നല്ലരീയിൽ ഉണ്ടാകും. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളോടു ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണു കറുത്തപൊന്ന് കൂടുതലായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള നഴ്സറികളിൽ കുരുമുളകു തൈകൾ നടീൽവസ്തുക്കളായി ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതെന്ന് കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ട്.

ഇനങ്ങൾ

നാടൻ ഇനങ്ങളും അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള പന്നിയൂർ 1 മുതൽ പന്നിയൂർ 10 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ, ശ്രീകര, ശുഭകര, പഞ്ചമി, പൗർണമി, ഐഐഎസ്ആർ ഗിരിമുണ്ട, ഐഐഎസ്ആർ മലബാർ എക്സൽ, ഐഐഎസ്ആർ തേവം, ഐഐഎസ്ആർ ശക്തി എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ടരോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഐഐഎസ്ആർ ഇനങ്ങൾ. കോഴിക്കോട് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഐഐഎസ്ആർ ഇനങ്ങൾ ലഭിക്കുക. നാടൻ ഇനങ്ങളായ കരിമുണ്ട, വെള്ളമുണ്ട, നീലമുണ്ട, കുതിരവാലി എന്നിവയും കർഷകരുടെ ഇഷ്ട ഇനങ്ങളാണ്.

 

തൈകളുടെ ഉൽപാദനം

കുരുമുളകിലെ പ്രധാനശാഖകളായ കേറുതല, ചെന്തല, കണ്ണിത്തല എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം പുതിയ ചെടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാം. താങ്ങുകാലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്നവയാണു കേറുതല. ചെടിയുടെ ചുവടുഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നവ ചെന്തലയും തിരികൾ ഉണ്ടാകുന്നവ കണ്ണിത്തലയുമാണ്.

നടീൽ വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെന്തലകളാണ്. മാതൃചെടിയിൽ നിന്നു ശാഖയായി വന്ന് നിലത്തേക്കു പടർന്നു വളരുന്നതാണ് ചെന്തല. ഇവ നിലത്തു പടരാൻ വിടാതെ താങ്ങുകാലിലേക്കു കെട്ടി വളർത്തിവിടണം. അതിൽ നിന്നു വേണം കമ്പു മുറിച്ചെടുക്കാൻ. അഞ്ചു മുതൽ 12 വർഷം വരെ പ്രായമുള്ള, രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തുനിൽക്കുന്ന ചെടിയിൽ നിന്നാണു ചെന്തല എടുക്കുക. രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടുകളുള്ള കഷണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് മണ്ണിൽ നേരിട്ടു നടാം. ഒരു മുട്ടെങ്കിലും മണ്ണിനടിയിലായിട്ടു വേണം നടാൻ. ഏപ്രിൽ– മേയ് മാസങ്ങളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച കമ്പുകളും നടാം.

വളർച്ചയെത്തിയ ചെടിയുടെ അഗ്രകാണ്ഡങ്ങളാണ് കേറുതലകൾ. ഇവയിൽ നിന്നു മുറിച്ചെടുത്തു നടുന്ന ചെടികൾ വേഗം കായ്ക്കുമെങ്കിലും ദീർഘകാലം വിളവുതരില്ല.

പ്രധാന തണ്ടിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നു വളരുന്ന കണ്ണിത്തലകളിൽ നിന്നു മുറിച്ചെടുത്താണ് കുറ്റിക്കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെടികളായി വളർത്താൻ കുറ്റിക്കുരുമുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാലത്തും വിളവു ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.

നടീൽ

താങ്ങുകാലുകളുടെ വടക്കുഭാഗത്തു തടം തയാറാക്കി ജൈവവളം ചേർക്കണം. ട്രൈക്കോഡെർമ ചേർത്ത ജൈവമിശ്രിതമാണു അടിവളമായി നൽകേണ്ടത്. താങ്ങുകാലിനോടു ചേർത്തുവേണം തൈകൾ നടാൻ. തടത്തിനു ചുറ്റും മണ്ണുകൊണ്ടു ചെറിയ ബണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. മഴവെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങി വള്ളികൾ നശിച്ചുപോകാതിരിക്കാൻ ഇതു തടയും. വള്ളികൾ പടരാറാകുമ്പോൾ താങ്ങുകാലുകളിൽ ചേർത്തുകെട്ടണം. ചെടികളുടെ ചുവട് തൂമ്പയോ മറ്റ് ആയുധങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കരുത്. ചെടിയുടെ വേരിനു ക്ഷതമേൽക്കാതിരിക്കാനാണിത്.

കണ്ണിത്തലകൾ ധാരാളമുണ്ടാകുമ്പോഴാണു കൂടുതൽ വിളവു ലഭിക്കുക. പുതുതായി നടുന്ന ചില ചെടികളിൽ കണ്ണിത്തല തീരെയുണ്ടാകില്ല. അത്തരം ചെടികളെ താങ്ങുകാലിലെ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി വള്ളി താഴെയിറക്കി വളച്ചു മണ്ണോടു ചേർത്തു വീണ്ടും ഇതേ മരത്തിൽ കെട്ടാം. ചെടിയുടെ വേരിനു ക്ഷതമേൽക്കാതെ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ.

രോഗം

മഴക്കാലത്താണു കുരുമുളകു കൃഷിക്കു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്. പുതിയ തൈകൾക്കും നിലവിൽ കായ്ക്കുന്ന വള്ളികൾക്കും അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. ഈ സമയത്താണു ദ്രുതവാട്ടം കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ചെടിയെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന കുമിളുകൾ. സ്യൂഡോമോണാസും ട്രൈക്കോഡെർമയും 15 ദിവസം ഇടവിട്ടു ചെടികളുടെ ഇലകളിലും അടിഭാഗത്തും തളിച്ചുകൊടുക്കണം. അസുഖം വന്ന ചെടികൾ പറിച്ചെടുത്തു നശിപ്പിക്കുന്നതാണു നല്ലത്.

ഇലപ്പുള്ളി രോഗവും മഴക്കാലത്തു സ്ഥിരമായി കാണുന്നതാണ്. ഇലകൾ മഞ്ഞനിറമായി അതിനകത്തു കറുത്തപൊട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടും. പതുക്കെ തിരികളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോകും. രോഗലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരുശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം 30 ദിവസം ഇടവിട്ടു തളിച്ചുകൊടുക്കണം.

മഴക്കാലത്താണു പൊള്ളുവണ്ടിന്റെ ആക്രമണവും ഉണ്ടാകുക. പെൺവണ്ടുകൾ തിരികളിൽ മുട്ടയിടും. മുട്ടവിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കൾ തിരികളിലെ മണികൾ തുളച്ചുകയറി ഉൾക്കാമ്പു തിന്നുതീർക്കും. വേപ്പെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള കീടനാശിനിയായ നീം ഗോൾഡ് മൂന്നാഴ്ച ഇടവിട്ട് അടിച്ചുകൊടുക്കാം. ഇലയുടെ അടിവശത്തും തിരികളിലുമെല്ലാം ഇതു തളിക്കണം..

പുതുതായി തളിർക്കുന്ന കാണ്ഡങ്ങളെ തിന്നുതീർക്കുന്ന തണ്ടുതുരപ്പനും മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ശല്യമാണ്. മുകുളങ്ങൾ കരിഞ്ഞു ചെടിയുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചുപോകും. സ്യൂഡോമോണാസ് ലായനി 10 ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിച്ചുകൊടുക്കാം.

രോഗം പടർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള കളകൾ, ചെടികൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുരുമുളകിനടുത്ത് തക്കാളി, വെള്ളരി, ചേമ്പ്, വാഴ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്താൽ വൈറസ് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. സൂക്ഷ്മമൂലകമായ സിങ്കിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല കുരുടിച്ചുപോകും. സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് 30 ഗ്രാം ഒരു ചെടിക്കു നൽകിയാൽ ഈ അസുഖം മാറും.

പന്നിയൂർ 10

കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം പന്നിയൂർ ഇനങ്ങളെ അറിയാം. ഈ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് പന്നിയൂർ 10. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഈ ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പന്നിയൂർ കുരുമുളകു ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെ ഡോ. വി.പി.നീമ പറഞ്ഞു. കഠിനമായ വരൾച്ച, കനത്തമഴ, രോഗ–കീടബാധകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇവയ്ക്കു കൂടുതലാണ്. ഉൽപാദനത്തിലും ഇവ പിന്നിലല്ല. ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ശരാശരി 6 കിലോ പച്ചക്കുരുമുളക് ലഭിക്കും. നീണ്ടതിരികളും അവയിൽ വലിയ മണികളുമാണുള്ളത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തൈകൾ തയാറാകുന്നതേയുള്ളൂ. പന്നിയൂർ 9 ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ കാഞ്ഞിരോട്ടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

നഴ്സറി പരിപാലനം

കുരുമുളക് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും. അതിന് നല്ല മാതൃചെടി വേണം. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ മാതൃചെടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെ പ്രായമായ ചെടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സ്ഥിരമായി ഉൽപാദനം തരുന്നതും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായിരിക്കണം മാതൃചെടികൾ. ധാരാളം കണ്ണിത്തലകളുള്ള ചെടികളായിരിക്കണം. നീളമുള്ള തിരികളുണ്ടാകുന്നവയായിരിക്കണം.

ചെന്തലകൾ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മണ്ണിൽ പടരാൻ വിടാതെ കമ്പുകളിൽ കയറ്റിവയ്ക്കണം. മണ്ണിൽക്കൂടിയുള്ള രോഗബാധ ഇങ്ങനെ തടയാം. ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണു തൈകൾക്കുള്ള ശാഖകൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. മൂപ്പുള്ളതും മൂപ്പുകുറഞ്ഞതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നടുഭാഗത്തുള്ള മൂന്നു മുട്ടുള്ള കമ്പുകൾ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇലകൾ മുറിച്ചുകളഞ്ഞ റൂട്ട് ഹോർമോണിൽ കുത്തിവയ്ക്കുക. മഴ അധികമേൽക്കാത്ത സ്ഥലത്തുവേണം തൈകൾ നട്ട കവറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ. മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഈ തൈകൾ നടാൻ പ്രായമാകും.

വലയിൽകെട്ടി വളർത്താം

കുരുമുളക് പറിച്ചെടുക്കലാണ് കർഷകരുടെ വലിയ വെല്ലുവിളി. ഉയർന്നുപോകുന്ന താങ്ങുകാലുകളില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്ത് ഇതിനു പരിഹാരം കാണാം. നല്ല ഉറപ്പുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വലയിൽ ചെടി പടർത്താം. 5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വല മുകളിൽ നിന്നു താഴോട്ടു നല്ല ബലത്തോടെ വലിച്ചുകെട്ടുക. ഇതിലേക്കു ചെടികളെ പടർത്തുക. വിളവെടുപ്പാകുമ്പോൾ വലയുടെ കെട്ടഴിച്ചു താഴെയിറക്കുക. വിളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വല വലിച്ചുകെട്ടുക. വള്ളികൾക്കു കേടുവരാതെ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. 3 മീറ്റർ നീളമുള്ള ജിഐ പൈപ്പ് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടു വേണം വല അതിലേക്കു വലിച്ചുകെട്ടാൻ.

More News

സാംസംഗിന്റെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണാവസരം. സാംസംഗ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് വിലക്കിഴവിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നിരവധി ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. സാംസംഗ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജിയുടെ വിലയും സവിശേഷതയും പരിചയപ്പെടാം. 6.6 ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച്ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോണിക് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5 സംരക്ഷണവും ലഭ്യമാണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 750ജി പ്രോസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ […]

നോർവേ: കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും നോർവേയിലെത്തി. മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും വി അബ്ദുറഹിമാനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെയുള്ളത്. നോർവേയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോക്ടർ ബാലഭാസ്‌കറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച്ച നോർവേ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. നോർവേയിലെ വ്യാപാര സമൂഹവുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തും. അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ യൂറോപ്പ് യാത്രയിൽ രാജ്ഭവൻ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. യൂറോപ്പ് യാത്ര ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യാത്രാവിവരം രാജ്ഭവനെ അറിയിക്കുന്ന പതിവ് തെറ്റിച്ചെന്നുമാണ് വിമർശനം. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് […]

വയനാട്: അമ്പലവയൽ മഞ്ഞപ്പാറയിലെ ക്വാറിക്കുളത്തിൽ യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആണ്ടൂർ കരളിക്കുന്ന് സ്വദേശി അരുൺ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായിരുന്നു. തുടർന്ന്, നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മഞ്ഞപ്പാറ ക്വാറിക്കുളത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും അരുണിന്‍റെ ബൈക്ക് കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്വാറികുളത്തിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അരുൺ കുമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ, അമ്പലവയൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മൃതദേഹം പൊലീസ് നടപടികൾക്ക് […]

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ഷുവൈഖ് തുറമുഖത്ത് ഒന്നരലക്ഷം കുവൈറ്റ് ദിനാർ വിലമതിക്കുന്ന വിവിധ ആൽക്കഹോൾ ബ്രാൻഡുകളുടെ 23,000 കുപ്പി മദ്യം കടത്താനുള്ള ശ്രമം കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോളുമായി ചേർന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇത് എത്തിച്ചത്. കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ വഴി കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റ് കിരീടവകാശി ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബാഹും, മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് നാസർ അൽ മുഹമ്മദ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബയന്‍ പാലസില്‍ രാവിലെയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ജാബർ അൽ മുബാറക് അൽ ഹമദ് അൽ സബാഹുമായും കിരീടവകാശി ഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ സബാഹും കിരീടവകാശിയെ കാണാനെത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് […]

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റില്‍ വിവിധ വാഹനാപകടങ്ങളില്‍ മൂന്ന് പ്രവാസികള്‍ മരിച്ചു. വഫ്ര റോഡില്‍ രണ്ട് ട്രക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ രണ്ട് ഈജിപ്ത് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സുലൈബിയ ഫാമിന് സമീപമുള്ള റോഡില്‍ കാറിടിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മരിച്ചു. സംഭവത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയ കാര്‍ ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് തിരയുന്നുണ്ട്.

പാലക്കാട് : പാലക്കാട് തങ്കം ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാപ്പിഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മയും നവജാത ശിശുവും മരിച്ച കേസിൽ പൊലീസ് നടപടി. പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസ് ഡോക്ടർമാരായ അജിത്, നിള, പ്രിയദർശിനി എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. മൂന്നു ഡോക്ടർമാർക്കു പിഴവുണ്ടായെന്നു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഇതിനു പിന്നാലെ ഡോക്ടർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നത്. റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യവകുപ്പിനു കൈമാറിയിരുന്നു. ജൂലൈ […]

പൊന്നാനി: സേവനപാതയിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷററും ആയിരുന്ന എ കെ മുസ്തഫയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സേവന പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്താൻ നാമനിർദേശം ക്ഷണിച്ചു. പൊന്നാനി താലൂക്ക് സ്വദേശികളായ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുളള ഏറ്റവും മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന് ആയിരിക്കും എ കെ മുസ്തഫ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുകയെന്ന് കൺവീനർ സി സി മൂസ്സ, ജോയിന്റ് കൺവീനർ ആയിഷ ഹസ്സൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. പ്രഗൽഭരായ […]

മാറഞ്ചേരി: ലോകത്ത് ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ വിളകളിലൊന്നായ വാഴ, ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കുടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പഴവും വാഴ തന്നെ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർഷികം രംഗം പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എവർഗ്രീൻ സമിതി വാഴയുടെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി സംബന്ധമായ അവബോധം നല്‍കുന്നതിനായി കൃഷി കമ്പോസ്റ്റ് പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മാറഞ്ചേരി പനമ്പാട് എ യു പി സ്ക്കൂളിൽ നടന്ന […]

error: Content is protected !!