അന്തര്‍ദേശീയം

സുരക്ഷയ്‌ക്കായി കൈകൾ വെട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യം, അത്തരം ശിക്ഷകൾ ഭയം സൃഷ്ടിക്കും. “ഞങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ആരും ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുടരും, ഖുറാനിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.”; അഫ്ഗാനിലെ പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് താലിബാൻ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഡസ്ക്
Friday, September 24, 2021

കാബൂൾ : അഫ്ഗാനിലെ പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം . വധശിക്ഷയടക്കമുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷകൾ നിലവിൽ വരുത്തുമെന്നാണ് താലിബാൻ സ്ഥാപകനേതാക്കളിൽ ഒരാളായ മുല്ലാ നൂറുദ്ദീൻ തുറാബി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് .

നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചു. പക്ഷേ അവരുടെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല,- തുറബി പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ആരും ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുടരും, ഞങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.”

സുരക്ഷയ്‌ക്കായി കൈകൾ വെട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അത്തരം ശിക്ഷകൾ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശിക്ഷകൾ പരസ്യമായി ചെയ്യണോ എന്ന് മന്ത്രിസഭ പഠിക്കുകയാണെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് നയം വികസിപ്പിക്കുമെന്നും തുറാബി പറഞ്ഞു.

താലിബാൻ പുരാതന ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് തുറാബിയുടെ അഭിപ്രായം. താലിബാന്റെ മുൻ ഭരണകാലത്ത്, മതപരമായ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പ്രചാരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും തലവനായിരുന്നു തുറാബി.


×