യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓപ്പൺ എയർ ലിഫ്റ്റ്; സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഹമ്മെറ്റ്‌ഷ്വാൻഡ് ലിഫ്റ്റ്… കാഴ്ചകള്‍ കാണാം… 

സ്വിസ് ബ്യൂറോ
Wednesday, November 4, 2020

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓപ്പൺ എയർ ലിഫ്റ്റാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഹമ്മെറ്റ്‌ഷ്വാൻഡ് ലിഫ്റ്റ്. ബ്യൂ‌ഗെൻ‌സ്റ്റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മലയിലേയ്ക്കാണ് ഈ ലിഫ്റ്റില്‍ കയറാനുള്ള യാത്ര. യാത്രാവേളയില്‍ കാണുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളും ലിഫ്റ്റിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങളും കാണൂ…

വീഡിയോ കാണാന്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: https://youtu.be/G_s0Ri0O0IU

×