ജയശങ്കര്‍ പിള്ളയ്ക്കും മിനിമോള്‍ ജയശങ്കര്‍ക്കും വിവാഹ വാര്‍ഷിക ആശംസകള്‍

Saturday, February 10, 2018

21 -)൦ വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സത്യം ഓണ്‍ലൈന്‍ കാനഡ നാഷണല്‍ ഹെഡ് ജയശങ്കര്‍ പിള്ളയ്ക്കും മിനിമോള്‍ ജയശങ്കര്‍ക്കും മകന്‍ ആദി ശങ്കര്‍ക്കൊപ്പം സത്യം ഓണ്‍ലൈന്‍ കുടുംബത്തിന്‍റെ ആശംസകള്‍.

ജയശങ്കര്‍ പിള്ള [ S/o Late K S P Pillai & Late Sarojini Amma,Cheruparambathu Ernakulam ]
മിനിമോള്‍ [ D/o Late Sadanandan & Ponnamma Anandan, Ananda Bhavan, Mavelikkara ]

×