ഇരുളിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യം ! വംശീയ വെറിയുടെ വകഭേദങ്ങളിൽ ക്രൂരതയുടെ പുതിയൊരു മുഖം !!

പ്രകാശ് നായര്‍ മേലില
Saturday, May 30, 2020

കറുത്തവനായി പിറന്നതിനാൽ തെരുവുമൃഗത്തെപ്പോലെ മൃഗീയമായി കൊലചെയ്യപ്പെടേണ്ടിവരുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തിനാകെ അപമാനകരമാണ്.അതും നിയമപാലകരെന്ന കാപാലികന്മാരാൽ.

അമേരിക്കയിലെ മനിയാപോളിയ പോലീസ് , ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനെ നിലത്തു കിടത്തി അയാളുടെ കഴുത്തിൽ മുട്ടുമടക്കിത്താഴ്ത്തി അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള ജനരോഷം ലോകമെങ്ങും ആളിക്കത്തുകയാണ്.

” I Can’t Breathe ” എന്ന ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ അവസാനയാചനയ്ക്കും ആ വെളുത്ത തൊലിയുള്ള ചെന്നായയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞില്ല. ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ നീചൻ.

ജോലിയിൽ നിന്ന് ആ നീചമൃഗങ്ങളെ പിരിച്ചുവിട്ടതുകൊണ്ടായില്ല, പരസ്യമായി തെരുവിൽ നിർത്തി നെഞ്ചിൽവെടിയുതിർത്ത് നാലിനെയും തീർക്കേണ്ടതാണ്.

കാണുക ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും കത്തിപ്പടരുന്ന ജനരോഷത്തിൻ്റെ നേർ ചിത്രങ്ങൾ.

×