ഈ ചിത്രം നിർബന്ധമായും പോലീസ് അക്കാഡമികളിൽ കാണിക്കണം; ദൃശ്യം 2 നു പ്രശംസയുമായി ബംഗ്ലാദേശിലെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്

ഫിലിം ഡസ്ക്
Tuesday, March 2, 2021

ദൃശ്യം 2 എന്ന ചിത്രം ദേശ ഭാഷ  അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ച് പ്രശംസകൾ ഏറ്റു വാങ്ങുകയാണ് . ഇപ്പോഴിതാ  ദൃശ്യം 2 നു പ്രശംസയുമായി  ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്,

ബംഗ്ലാദേശ് പൊലീസിലെ അഡിഷണൽ സൂപ്രണ്ട് ആയ മഷ്‌റൂഫ് ഹൊസൈൻ ആണ് ദൃശ്യം 2 നെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ ചിത്രം നിർബന്ധമായും പോലീസ് അക്കാഡമികളിൽ കാണിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പോലീസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും ഈ ചിത്രം കാണണം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.  തീർച്ചയായും ഈ ചിത്രം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

×