വിശദമായ പഠനം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുക ?;  നവകേരള നിര്‍മ്മിതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പിടിപ്പു കേടിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഇ ശ്രീധരൻ

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Tuesday, September 17, 2019

കോഴിക്കോട്:  നവകേരള നിര്‍മ്മിതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പിടിപ്പുകേടിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഇ ശ്രീധരൻ. പ്രളയമുണ്ടായ സാഹചര്യവും പ്രളയശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതിയും പഠിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

നിര്‍ദ്ദേശം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. വിശദമായ പഠനം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ ചോദിച്ചു.

×