റിയൽ ലൈഫിൽ ഡബിൾ മീനിങ്ങ് സംസാരം ഉള്ളവർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ,അതായിരുന്നു സിനിമയിലും കണ്ടത്: ഹണി റോസ്

ഫിലിം ഡസ്ക്
Tuesday, April 6, 2021

താൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഹിറ്റായ ഒരു സിനിമയിലെ ഡബിൾ മീനിങ്ങ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ് നടി ഹണി റോസ്. വി.കെ പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ്’ എന്ന സിനിമയിലെ തന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഒരിക്കലൂം ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഡബിൾ മീനിങ്ങ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ തന്നിൽ നിന്ന് അകലും എന്ന ചിന്ത ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ഹണി റോസ് പറയുന്നു.

ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് എന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും എന്ന ചിന്തയെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ കഥാപാത്രം എന്താണ്, സിനിമ എന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടു ചെയ്യാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിലെ കഥാപാത്രം ഒരു പരിധിവരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നതിനു ശേഷമാണു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ കുറച്ചു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതമാണ്. റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഡബിൾ മീനിങ്ങ് സംസാരം ഉള്ളവർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അത് തന്നെ സിനിമയിൽ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്നേയുള്ളൂ”. ഹണി റോസ് പറയുന്നു.

×