ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ ഭാഗ്യക്കുറികള്‍ റദ്ദാക്കി

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Monday, May 17, 2021

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ ഭാഗ്യക്കുറികള്‍ റദ്ദാക്കി. മെയ് 28, 29,31 തീയതികളില്‍ നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിര്‍മല്‍-226, കാരുണ്യ-501, വിന്‍ വിന്‍-618 ഭാഗ്യക്കുറികളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

നേരത്തെ മെയ് 13 മുതല്‍ മെയ് 27 വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഭാഗ്യക്കുറികള്‍ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎന്‍368, നിര്‍മല്‍ എന്‍ആര്‍ 224, വിന്‍വിന്‍ 616, സ്ത്രീ ശക്തി എസ്‌എസ് 261, അക്ഷയ എകെ 498, കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎന്‍ 369, നിര്‍മല്‍ എന്‍ ആര്‍ 225, കാരുണ്യ കെആര്‍ 500, വിന്‍ വിന്‍ ഡബ്യൂ 617, സ്ത്രീശക്തി എസ്‌എസ് 262, അക്ഷയ എകെ 499, കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎന്‍ 370, എന്നി ഭാഗ്യക്കുറികളാണ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസുകളില്‍ ഒന്നാണ് ലോട്ടറി. ദിനംപ്രതി നറുക്കെടുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് പുറമേ ബംബര്‍ ടിക്കറ്റുകളും സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്.

×