04
Tuesday October 2022
ദേശീയം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതിക വിദ്യ; സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചത് വന്‍ വികസനനേട്ടം

നാഷണല്‍ ഡസ്ക്
Friday, July 29, 2022

ന്ന് ആഗോളതലത്തില്‍ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം വളരെയധികം രാജ്യം വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, കൂടാതെ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ വികസിച്ചു. ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇനിയും ഏറെ വികസിക്കാനുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച വികസനങ്ങൾ നോക്കാം:

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ

തകർന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, വ്യാപകമായ നിരക്ഷരത, ഞെട്ടിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ തുടക്കത്തില്‍ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു. സമകാലിക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ചരിത്രത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു – സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 45 വർഷവും സ്വതന്ത്ര കമ്പോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളും.

സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങൾ പ്രധാനമായും അർത്ഥവത്തായ നയങ്ങളുടെ അഭാവം നേരിട്ടിരുന്നു. ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെയും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും നയം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷയ്‌ക്കെത്തിയത്.

ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിംഗ് പോളിസിയും അയഞ്ഞ എഫ്ഡിഐ പോളിസിയും അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ നേടിത്തുടങ്ങി. 1991-ലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ നയിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച എഫ്ഡിഐ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വീകാര്യത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു.

സേവന മേഖലയുടെ വളർച്ച

ടെലികോം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സേവന മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ വികസനം ദൃശ്യമാണ്. നിരവധി ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ അവരുടെ ടെലി സേവനങ്ങളും ഐടി സേവനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയത് ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.

സാമ്പത്തിക സർവേ 2021-22 അനുസരിച്ച്, സേവന മേഖലയാണ് ഇന്ത്യൻ ജിഡിപിയുടെ 50%-ലധികം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്, ഭാവിയിൽ ഈ കണക്കുകൾ വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ച

1950-കൾ മുതൽ, കാർഷിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി ഒരു പരിധിവരെ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ ഈ മേഖല പ്രതിവർഷം 1 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ, വളർച്ചാ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 2.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

കാർഷിക മേഖലകളുടെ വിപുലീകരണവും അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള വിളകളുടെ അവതരണവും കാർഷികോൽപ്പാദനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ മേഖലയ്ക്ക് കഴിയും. വിളവിന്റെ കാര്യത്തിലും ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളിലും ഇത് പുരോഗമിച്ചു.

ഗവേഷണത്തിലെ സ്ഥിരമായ നിക്ഷേപം, ഭൂപരിഷ്‌കരണം, വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരണം, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ രാജ്യത്ത് കാർഷിക വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റ് ചില നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങളായിരുന്നു.

കാർഷിക-ബയോടെക് മേഖലയിലും രാജ്യം ശക്തമായി വളർന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അഗ്രി-ബയോടെക് മേഖല 30 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി റബോബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിളകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഉത്പാദകരായി രാജ്യം മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

1951ൽ 0.399 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്ററായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ റോഡ് ശൃംഖല 2015ൽ 4.70 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്ററായി വർദ്ധിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ് ശൃംഖല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോഡ് ശൃംഖലയായി മാറി. മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാതകളുടെ ആകെ നീളം 24,000 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് (1947-69) 1,37,625 കിലോമീറ്ററായി (2021) വർദ്ധിച്ചു. ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന പാതകളുടെയും പ്രധാന ജില്ലാ റോഡുകളുടെയും ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇത് വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ട് സംഭാവന നൽകി.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം, ഏഷ്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ ഉയർന്നു. 1947-ലെ 1,362 മെഗാവാട്ടിൽ നിന്ന് 2022-ൽ 3,95,600 മെഗാവാട്ടായി വൈദ്യുതോൽപ്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം 1992- 93 കാലഘട്ടത്തിൽ 301 ബില്യൺ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് (BUs) 2022-ൽ 400990.23 MW ആയി വർദ്ധിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുരോഗതി

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. 2002-ൽ ഭരണഘടനയുടെ 86-ാം ഭേദഗതി പാസാക്കി പാർലമെന്റ് 6-14 വയസ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാക്കി.

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 12.2% ആയിരുന്നു. 2011 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇത്‌ 74.04% ആയി വർദ്ധിച്ചു. 6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ 2001-ൽ സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ ആരംഭിച്ചു. കുട്ടികളെ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, 1995-ൽ സർക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങൾ

മരണനിരക്കിലെ കുറവ് ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 1951-ൽ ആയുർദൈർഘ്യം ഏകദേശം 37 വർഷമായിരുന്നെങ്കിൽ, 2011-ൽ അത് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി 65 വർഷമായി. 2022ൽ ഇത് 70.19 വർഷമായി. മാതൃമരണ നിരക്കും കുറഞ്ഞു.

നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 2014-ൽ ഇന്ത്യയെ പോളിയോ വിമുക്ത രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നിർത്താനും പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്നത് തടയാനും സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ പ്രചോദനം നൽകി. അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് 1990-ൽ 126 ആയിരുന്നത് 2019-ൽ 34 ആയി കുറഞ്ഞു.

2025 ഓടെ ടിബി നിർമാർജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള ചെലവ് 2019-20 ൽ ₹ 2.73 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് 2021-22 ൽ ₹ 4.72 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയർന്നു. 2018-ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ 12.5 കോടി ആയുഷ്മാൻ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു, 1.23 കോടി ആളുകൾ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

കൊവിഡ് മഹാമാരി സമയത്ത് വന്‍ തോതില്‍ ഇന്ത്യ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു. നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തു. വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവയ്പ്പില്‍ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തെ ലോകാരോഗ്യസംഘടന പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

ശാസ്ത്രീയ നേട്ടങ്ങൾ

ശാസ്ത്രീയ വികസനത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറി. 1975-ൽ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചതോടെ തുടങ്ങിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം, വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി ഇന്ത്യ ഉയർന്നു. ചന്ദ്രയാൻ-1-ലൂടെ, 2008-ൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പതാക സ്ഥാപിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി.

ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ദൗത്യം 2013 നവംബറിൽ വിക്ഷേപിച്ചു. അത് 2014 സെപ്റ്റംബർ 24 ന് വിജയകരമായി ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി. 2015 ജൂണിൽ പിഎസ്എൽവി-സി37 വഴി ഐഎസ്ആർഒ ഒരു റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 104 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ (ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്) വിക്ഷേപിച്ചു.

More News

പാലക്കാട്: കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും വായനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് കരിമ്പ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി ആരംഭിച്ച ‘പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഒക്ടോബർ ആറിന് രാവിലെ 10:30ന് പാലക്കാട് എംപി വി.കെ.ശ്രീകണ്ഠൻ’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്.രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തുടക്കമിട്ട ‘പുസ്തക ചലഞ്ച്’ എന്ന പേരിൽ പുസ്തക സമാഹരണ പരിപാടി വിജയകരമായിരുന്നു.ആയിരം ചതുരശ്ര വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമിച്ച,കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി ഇത്തരത്തിൽ പൊതുവായൊരു ലൈബ്രറി ഹൈസ്‌കൂൾ -ഹയർ സെക്കന്ററി മേഖലയിൽ […]

  ദി ഫണ്ടമെന്റം പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീരീസ് ബി1 ഫണ്ടിംഗ് റൗണ്ടിൽ കുക്കു എഫ്എം 21.8 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു. അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടമെന്റത്തിന്റെ ആദ്യ നിക്ഷേപമാണ് കുക്കു എഫ്എം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പുതിയ നിക്ഷേപകരായ Fundamentum, Paramark എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപകരായ KRAFTON, Inc, 3one4 Capital, Vertex, Verlinvest, FounderBank Capital എന്നിവയും ഈ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കു എഫ്‌എമ്മിന്റെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ധനസമാഹരണമാണിത്. വർഷാരംഭത്തിൽ KRAFTON, Inc. നയിച്ച്, […]

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കലാ സംസ്‌കാരിക പരിപാടികളോടൊപ്പം കായിക രംഗത്തേക്ക് കൂടി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈറ്റ് തളിപ്പറമ്പ് കൂട്ടായ്മ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഫഹാഹീൽ സൂഖ്സബാ ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈകിട്ട് ആറു മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച അയൂബ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ് ഓൾ കേരള സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കുവൈറ്റിലെ അറിയപ്പെടുന്ന 16 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തുന്നത് പ്രവാസികൾക്കടക്കം ആവേശമായ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൽമാൻ കുറ്റിക്കോടാണ്. ഒപ്പം […]

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന കമ്പനിയായ ഒല ഇലക്ട്രിക്, കൊച്ചി ആദ്യത്തെ ഒല എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുറന്നുകൊണ്ട് D2C ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് വിപുലീകരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഒല എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ EV പ്രേമികൾക്ക് ഒലയുടെ EV സാങ്കേതികവിദ്യ അനുഭവിക്കാനും വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും സഹായകമാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് S1, S 1 പ്രോ എന്നിവയുടെ ടെസ്റ്റ് റൈഡുകൾ നടത്താനും ഒലയുടെ ബ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻമാരിൽ നിന്ന് പര്ച്ചേസിനുള്ള സഹായം തേടാനും ഓല […]

ഇടുക്കി: വന്യമൃഗങ്ങൾ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നു. ആട്, പശു തുടങ്ങിയ വളർത്തു ജീവികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങി കൃഷി അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷി തന്നെ അന്യംനിന്നു പോകുന്നു. സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കേണ്ട വനം വകുപ്പ് നിസംഗതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ തുടരുന്നു. ഈ ദുസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ജില്ലയിലൊട്ടാകെ ബഹുജന സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി ഡി.സി.സി. പ്രസിഡണ്ട് സി.പി. മാത്യു പ്രസ്താവിച്ചു. ഹൈറേഞ്ചിലെ കൃഷിക്കാരുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും ദുരിതവും ജീവൽ ഭയവും അകറ്റാൻ […]

ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സോവ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സോവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുതവണ ഫോണിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയാണ് പുതിയ പതിപ്പ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ യുഎസ്, റഷ്യ, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ജൂലൈയോടെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സോവ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം […]

സാംസംഗിന്റെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണാവസരം. സാംസംഗ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് വിലക്കിഴവിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നിരവധി ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. സാംസംഗ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജിയുടെ വിലയും സവിശേഷതയും പരിചയപ്പെടാം. 6.6 ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച്ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോണിക് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5 സംരക്ഷണവും ലഭ്യമാണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 750ജി പ്രോസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ […]

നോർവേ: കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും നോർവേയിലെത്തി. മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും വി അബ്ദുറഹിമാനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെയുള്ളത്. നോർവേയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോക്ടർ ബാലഭാസ്‌കറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച്ച നോർവേ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. നോർവേയിലെ വ്യാപാര സമൂഹവുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തും. അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ യൂറോപ്പ് യാത്രയിൽ രാജ്ഭവൻ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. യൂറോപ്പ് യാത്ര ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യാത്രാവിവരം രാജ്ഭവനെ അറിയിക്കുന്ന പതിവ് തെറ്റിച്ചെന്നുമാണ് വിമർശനം. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് […]

വയനാട്: അമ്പലവയൽ മഞ്ഞപ്പാറയിലെ ക്വാറിക്കുളത്തിൽ യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആണ്ടൂർ കരളിക്കുന്ന് സ്വദേശി അരുൺ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായിരുന്നു. തുടർന്ന്, നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മഞ്ഞപ്പാറ ക്വാറിക്കുളത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും അരുണിന്‍റെ ബൈക്ക് കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്വാറികുളത്തിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അരുൺ കുമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ, അമ്പലവയൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മൃതദേഹം പൊലീസ് നടപടികൾക്ക് […]

error: Content is protected !!