29
Thursday September 2022

കേരളത്തിലെ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മഹാബലിയെ ദേവന്മാരുടെ ഏജൻ്റായ വാമനൻ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് ശരിയാണോ..? വാമനജയന്തിയുടെ ആഘോഷം തന്നെയാണോ ഓണം..? സി പി കുട്ടനാടൻ എഴുതുന്നു

Saturday, August 29, 2020

മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത തുളുമ്പുന്ന ആഘോഷമാണ് ഓണം. ദുരിതമായ കർക്കിടകം അവസാനിച്ചു പുതിയ മലയാള വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന കേരളീയ കർഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം മുതൽ പത്താം ദിവസം തിരുവോണവും പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കൂടെയുമാണ് ഓണം.

മാത്രമല്ല ഇതേ ചിങ്ങത്തിലാണ് അഷ്ടമി രോഹിണിയും. ഉത്രാടം തുടങ്ങി 57ആം ദിനം 57ആം ഓണം എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രായവും പക്വതയും തെളിയിക്കാനായി ‘നിന്നെക്കാൾ ഇത്ര ഓണം കൂടുതൽ ഉണ്ടവനാടാ ഞാൻ’ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗവും മലയാളികൾക്കിടയിലുണ്ട്.

എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിന് പോലും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ള ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചു കാലങ്ങളായുള്ള തർക്കം മറ്റൊന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ സുലഭമായ കേരളത്തിൽ ഓണവും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു അത്ഭുത സംഭവമൊന്നുമല്ല.

എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിലെ വസ്തുത നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനും മുതിരില്ല ഇവിടെ, ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത് അത് മാത്രം പരാമർശിയ്ക്കും.

പലരും പല സംശയങ്ങളുമായി നടക്കുന്നു. വേണ്ടത്ര പുരാണ പരിചയം ഇല്ലാത്തവരെ ചില കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും. ആ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ ചിന്താകുഴപ്പത്തിലാക്കിയും, തങ്ങളുടെ ലക്‌ഷ്യം നേടുക എന്ന അധാർമിക പ്രവർത്തനത്തിൽ പലരും മനസ്സറിയാതെ പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത്.

1, കേരളത്തിലെ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മഹാബലിയെ ദേവന്മാരുടെ ഏജൻ്റയ വാമനൻ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് ശരിയാണോ..?

2, യഥാർത്ഥത്തിൽ വാമനനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ..?

3, അസുരൻ എന്ന ദേവൻ എന്നീ കുലങ്ങളുടെ മഹിമയ്ക്കാണോ അതോ കർമ്മങ്ങൾക്കാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്..?

ഇതിനെല്ലാം ചേർത്ത് സമഗ്രമായ ഒരു മറുപടി നൽകുവാനാണ്‌ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്. 

മഹാബലിയുടെ ചരിത്രം ഭഗവതത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അഷ്ടമസ്കന്ദത്തിൽ വാമനാവതാരം എന്ന ഭാഗത്താണ് മഹാബലി കടന്നു വരുന്നത്. ആരാണ് ദേവന്മാരെന്നും അസുരന്മാരെന്നും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് തുടക്കം കുറിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കൂ. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മകനായ കശ്യപ മഹർഷിക്ക് ദിതി എന്നും അദിതി എന്നും പേരായി രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരാണ് അസുരന്മാർ അദിതിയുടെ പുത്രന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. അതായത് ഒരേ അച്ഛൻ്റെ രണ്ടു ഭാര്യമാരുടെ മക്കളാണ് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും. അപ്പോൾ കുലം ഒന്നു തന്നെ എന്ന് തീരുമാനമായി. ഇനി മഹിമ എന്നത് കർമ്മാനുസാരമാണെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ഇനി മഹാബലിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിയ്ക്കാം. നരസിംഹ മൂർത്തിയെ തൂണിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഭക്തപ്രഹ്ളാദൻ്റെ പൗത്രനാണ് മഹാബലി, അതായത് പേരക്കുട്ടി. മഹാബലി ചക്രവർത്തി ദേവന്മാരോട് പലപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു മഹാബലി എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പലയിടത്തും പരാമർശമുണ്ട്. അതെ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസുരികമായ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഓണത്തെക്കുറിച്ചു കേരളത്തിലെ വിവക്ഷ പോലെയല്ല അത്. കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട മഹാബലി സങ്കല്പം ‘സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ’ എന്ന നിരീശ്വരവാദിയായ വിപ്ലവകാരിയുടെ സിദ്ധാന്തമാണെന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം.

“മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം..” എന്ന കവിത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. അതിൽ അക്കാലത്തെ നമ്പൂരാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ നിശിതമായി വിമർശിയ്ക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. അതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല.

ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചവന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ നോവ് അറിയാൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ എന്തു കൊണ്ടാണ് പ്രമാണികതയില്ലാതെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവസൃഷ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എന്ന് എനിയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് കരുതുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ഇനി കഥാ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വരാം, മഹാബലി തമ്പുരാനോട്, മുമ്പ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ദേവകൾക്ക് കലശലായ ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നു. ദേവമാതാവ് അദിതിയുടെ മകനായി, ദേവേന്ദ്രൻ്റെ അനുജനായി വാമനസ്വാമി അവതരിച്ചു.

അങ്ങനെയിരിയ്ക്കുമ്പോൾ ശുക്രാചാര്യരുടെ കാർമികത്വത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ നർമ്മദാ തീരത്തുള്ള ഭൃഗുകച്ഛമെന്നു പേരായ യാഗഭൂമിയിൽ അശ്വമേധയാഗം നടത്തിയിരുന്ന മഹാബലിയോട് മൂന്നടി മണ്ണ് യാചിച്ചു. ‘വാമനസ്വാമിയെ ഒഴിവാക്കി വിടൂ’ എന്ന കുലഗുരു ശുക്രാചാര്യരുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച മഹാബലിയെ ശുക്രാചാര്യർ ശപിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

2X7=14 ലോകങ്ങളും മൂന്നടിയായി അളന്ന വാമനസ്വാമി ധർമ്മിഷ്ഠനായ മഹാബലിയെ കാൽപ്പാദം ശരസ്സിൽ വച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു‌ (ഇങ്ങനെത്തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്).

ശേഷം മഹാബലിയെ പിതാമഹനായ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോടും മറ്റു അനുയായികളോടും കൂടി സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാൾ സുന്ദരമായ സുതലത്തിൽ സകല സുഖത്തോടുംകൂടി വസിക്കാൻ അനുവദിച്ചു വെന്നും മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിച്ചു ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു സുതലദ്വാരത്തിൽ കയ്യിൽ ഗദയും ധരിച്ചു കാവൽക്കാരനായി നിലകൊണ്ടു എന്നും ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു.

വിമർശകർ ഭാഗവതമാണോ അതോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ കവിതയാണോ റഫറൻസ് ആക്കിയതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ (എന്തായാലും അറിവില്ലായ്മയെ അവലംബമാക്കിയിട്ടുണ്ട്). ഭാഗവതമാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഗതി.

ലോകങ്ങളെ അളക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വാമനസ്വാമിയും മഹാബലി തമ്പുരാനും തമ്മിലെ സംഭാഷണം വളരെ കൗതുകകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. അതെല്ലാം വിശദീകരിയ്ക്കാൻ വയ്യ. എന്തായാലും ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് മഹാബലിയുടെയും വാമനൻ്റെയും കഥ എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. മഹാബലി കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായത് എപ്പോഴാണെന്ന് എനിയ്ക്കിതു വരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

എന്തായാലും ഓണത്തിന് തൃക്കാക്കരയപ്പനെ ആരാധിയ്ക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ആചാരം മലയാളത്തിനുണ്ട്. തൃക്കാക്കരയപ്പൻ വാമനസ്വാമിയാണ്. ഓണത്തപ്പൻ എന്നതും തൃക്കാക്കരയപ്പനാണ്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ശബ്ദമുയർത്തിപ്പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ചരിത്രം മാറ്റി പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നവരോട് എന്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

ഇനി മഹാബലി ഒരു മുസ്ലിം സുൽത്താനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. സുൽത്താനായിരുന്ന മഹാബലിയെ ഹിന്ദുവായ വാമനൻ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയതിലെ പക തീർക്കാനായിരുന്നു 1921ൽ മാപ്പിള കലാപം നടത്തിയതെന്നുകൂടെ അടിച്ചു വിട്ടാൽ കേരളത്തിൽ നല്ല പ്രചാരണം കിട്ടും. എന്തായാലും എല്ലാവരും നന്നായി ഓണമാഘോഷിയ്ക്കുക. നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓണം. അത് അതെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പോകട്ടെ. നമസ്തേ

Related Posts

More News

കോഴിക്കോട്: ഹര്‍ത്താലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടിന് വിനയാകുന്നു. പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന റെയ്ഡിനെ തുടര്‍ന്ന് സംഘടന ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്‍ത്താലും അതിനേ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളുടെ കര്‍ശന നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. സംസ്ഥാന പോലീസ് അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനു പുറമേ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകും. ഹര്‍ത്താലിനും അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ക്കും പിന്നിലെ ആസൂത്രണവും ഗൂഢാലോചനയുമാണ് എന്‍ഐഎ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിലെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. […]

പലപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്കും ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്കുമെല്ലാം ആളുകളെ നയിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ നേരത്തെ നിസാരമാക്കി എടുക്കുകയോ മനസിലാകാതെ പോവുകയോ ചെയ്തതായിരിക്കും. ക്രമേണ അത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായി ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യായാമത്തിനിടെ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചു, ആശുപത്രിയിലെത്തും മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു എന്നെല്ലാം കേള്‍ക്കാറില്ലേ? ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നതായും ഇപ്പോള്‍ കാണാം. നാം ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടി പോകുന്നയിടങ്ങളിലെ പരിശീലകര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരല്ല. അവരുടെ അറിവിന് പരിധികളുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ കഠിനമായ വര്‍ക്കൗട്ടുകളിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഹൃദയാരോഗ്യം ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് […]

കൊച്ചി: ആലുവ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ പാലത്തിനു മുകളില്‍ നിന്നും പുഴയില്‍ ചാടി യുവാവിനും മകള്‍ക്കുമായുള്ള തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. ആറ് വയസുള്ള മകളുമായാണ് ചെങ്ങമനാട് പുതുവാശ്ശേരി സ്വദേശി ലൈജു (36) പുഴയില്‍ ചാടിയത്. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും പൊലീസും ചേര്‍ന്നാണ് തെരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മകള്‍ ആര്യനന്ദയോടൊപ്പം എത്തിയ ലൈജു, സ്‌കൂട്ടര്‍ റോഡരികില്‍ വെച്ച ശേഷമാണ് പുഴയിലേക്ക് ചാടിയത്. വിദേശത്തായിരുന്ന ലൈജുവിന്റെ ഭാര്യ രോഗബാധിതയായ അമ്മയെ കാണാന്‍ വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ലൈജു പുഴയില്‍ ചാടിയത്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് കാരണമെന്ന് സംശയമുണ്ട്.കുടുംബ […]

കൊച്ചി: ഡോളര്‍ കടത്തു കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ ആറാം പ്രതിയാക്കി കസ്റ്റംസ് കുറ്റപത്രം. സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ ബാങ്ക് ലോക്കറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശിവശങ്കറിന്റെ പണമായിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റംസ് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു. ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ലഭിച്ച കമ്മിഷനാണ് ലോക്കറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ശിവശങ്കര്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് രഹസ്യങ്ങള്‍ സ്വപ്‌നയ്ക്ക് ചോര്‍ത്തിക്കൊടുത്തുവെന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു. യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റ് മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് അല്‍ ഷൗക്രിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി. ഡോളര്‍ കടത്തില്‍ ശിവശങ്കറായിരുന്നു മുഖ്യ ആസൂത്രകനെന്നും ഡോളര്‍കടത്ത് […]

ഇന്ന് സെപ്തംബര്‍ 29 ലോക ഹൃദയദിനമാണ്. ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള മരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലടക്കം വര്‍ധിക്കുന്നതായി വിവിധ പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ കൂടുതല്‍ അവബോധമുണ്ടാകേണ്ടത് ഏറെ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരിലും ഹൃദ്രോഗം മൂലമുള്ള മരണം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പല കാരണങ്ങളും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടാകാം. ഇവയില്‍ ചിലതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പാരമ്പര്യ- ജനിതക ഘടകങ്ങള്‍, പ്രായം, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ജീവിതസാഹചര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൊന്നും  മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍ നമുക്ക് മാറ്റം […]

ഗായികയും നടിയുമാണ് അഭിരാമി സുരേഷ്. ​ഗായിക അമൃത സുരേഷിന്റെ അനുജത്തി കൂടിയാണ് അഭിരാമി. ഇരുവരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സം​ഗീത പരിപാടികൾ എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധനേടാറുണ്ട്. ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ മൂന്നിൽ മത്സരാർത്ഥികളായി എത്തിയും ഇരുവരും തിളങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തനിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ ഉയർന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ‌ പ്രതികരണവുമായി അഭിരാമി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കുറച്ച് കാലങ്ങളായി കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും കടുത്ത മാനസികപീഡനമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ അഭിരാമി പറഞ്ഞു. ഈ വീഡിയോയ്ക്കും വൻ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നതെന്ന് താരം പിന്നാലെ […]

ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അയോധ്യയിലെ ‘ലതാ മങ്കേഷ്‌കർ ചൗക്ക്’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ ​ഗായിക ലതാ മങ്കേഷ്കറിന്റെ 93-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 40 അടി നീളമുള്ള ഒരു ഭീമൻ ‘വീണ’യാണ് സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ കോടികൾ മുടക്കി വീണ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അയോദ്ധ്യയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉപ്പും ചോറുമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടൻ പ്രകാശ് രാജിന്റെ ട്വീറ്റാണ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. ട്വീറ്റിനെ […]

കൊച്ചി: പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയ ഹര്‍ത്താലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി. ഹര്‍ത്താല്‍ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്കുളള ജാമ്യത്തിന് കടുത്ത ഉപാധികളാണ് ഹൈക്കോടതി മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹര്‍ത്താലില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കും സര്‍ക്കാരിനും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരമായി പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് 5.2 കോടി രൂപ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കെട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കോടതികളില്‍ ഹര്‍ത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളില്‍ പിഎഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ. അബ്ദുല്‍ സത്താറിനെ പ്രതി ചേര്‍ക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹര്‍ത്താലിലും ബന്ദിലും ജനങ്ങള്‍ക്കു ജീവിക്കാന്‍ […]

സെപ്റ്റംബർ 30-നാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴുള്ള സാനിയയുടെ പുതിയ ലുക്കിലെ ഫോട്ടോസാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുന്നത്. മിനി സ്കർട്ട് ടോപ്പ് ധരിച്ചാണ് സാനിയ എത്തിയത്. രോഹിത്ത് രാജ് ആർ, റഹൂഫ് കെ എന്നിവരാണ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിവിൻ പൊളിയാണ് സിനിമയിലെ നായകൻ. പതിനാറാം വയസ്സിൽ നായികയായി അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പശ്ചാത്തലമാക്കി ഇറങ്ങിയ ക്വീൻ എന്ന സിനിമയിലാണ് സാനിയ ആദ്യമായി നായികയായി അഭിനയിച്ചത്. സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ […]

error: Content is protected !!