അന്തര്‍ദേശീയം

അമ്മയുടെ പൊണ്ണത്തടി കുട്ടിയുടെ മാനസിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കും, പൊണ്ണത്തടിയുള്ള അമ്മമാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഐക്യു ലെവൽ കുറവ്‌; ഗവേഷണത്തിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഡസ്ക്
Friday, July 30, 2021

അമ്മയുടെ അമിതവണ്ണം കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. ഒരു ഗവേഷണത്തിലാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പൊണ്ണത്തടിയുള്ള അമ്മമാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഐക്യു ലെവൽ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

1950-1999 കാലഘട്ടത്തിൽ അബർഡീനിൽ ജനിച്ച 68,571 കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും അവരുടെ അമ്മമാരുടെ ഭാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഹെൽസിങ്കി സർവകലാശാലയിലെ വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചു.

1975-1999 കാലഘട്ടത്തിൽ പൊണ്ണത്തടിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ജനിച്ച കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 60 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി.

കൂടുതൽ പ്രധാനമായി, ഗർഭകാലത്ത് 18.5 ൽ താഴെ ബിഎംഐ ഉള്ള അമ്മമാർക്ക് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ 74 ശതമാനം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അവരുടെ പഠനത്തിൽ, ഗവേഷകർ 1950 നും 1999 നും ഇടയിൽ അബർഡീൻ പ്രസവ ആശുപത്രിയിൽ ജനിച്ച 68,571 കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു.

 

×