“ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബമുണ്ട് ” ഉറപ്പ് തരുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കറൻ്റ് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിത്തരും; കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഷെയ്ൻ നിഗം

ഫിലിം ഡസ്ക്
Monday, May 17, 2021

കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർക്കായി അഭ്യർത്ഥനയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗം. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നിരന്തരമായ മഴയും കാറ്റുമാണ്, അതിനാൽ തന്നെ പല സെക്ഷനിലേയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോലും പോകാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്.

അതിനാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ കൊവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറന്റ് പോയാൽ ശരിയാക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടെ അറിയിക്കണമെന്ന് നടൻ പറയുന്നു. പലരും ഈ വിവരം ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകരുത് എന്നും നടൻ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ഷെയ്ൻ നിഗം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:

കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക അപേക്ഷ…ലോക്ക് ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റുമാണ്. പല സെക്ഷനിലും ജീവനക്കാർ വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറൻറ് പോയാൽ ശരിയാക്കുന്നതിന് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ അക്കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുക, ഓഫീസിൽ നിന്ന് പി.പി.ഇ കിറ്റും മറ്റു സംവീധാനങ്ങളുമായി വന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ കറൻ്റ് ശരിയാക്കിത്തരും.

ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം , ചില കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് വീടുകളിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ വരില്ല എന്ന് കരുതി വിവരം മറച്ചുവെക്കുകയുണ്ടായി.

ദയവായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. “ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബമുണ്ട് ” ഉറപ്പ് തരുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കറൻ്റ് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിത്തരും.

×