143 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒറ്റ റോക്കറ്റിൽ; പിഎസ്എൽവിയുടെ റെക്കോഡ് തിരുത്തി ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ്

ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഡസ്ക്
Wednesday, January 27, 2021

143 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച് സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ്. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കിനായുള്ള 10 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, പ്ലാനറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 130 ലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തിനായി ചെറിയ റഡാർ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഐസിഇഇയുടെ ഉപഗ്രഹവും ആണ് ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. ട്രാൻസ്‌പോർട്ടർ 1 എന്നാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ പേര്.

ഇതോടെ ഒറ്റ റോക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിച്ചെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള  സ്‌പേസ് എക്‌സ്. നേരത്തെ 104 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഹിച്ച ഇന്ത്യൻ റോക്കറ്റായ പിഎസ്എൽവിയായിരുന്നു ഈ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്.

സ്മാൾസാറ്റുകൾക്ക് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും വിക്ഷേപണം നൽകാൻ കഴിയുന്നതരത്തിൽ റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റോക്കറ്റ് കമ്പനികളുടെ വാഗ്ദാനം. റോക്കറ്റ് ലാബ്, വിർജിൻ ഓർബിറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കമ്പനികൾ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റുകൾ റോക്കറ്റ് ലാബിനേക്കാളും വിർജിൻ ഓർബിറ്റിന്റെ റോക്കറ്റുകളേക്കാളും വളരെ വലുതാണ്.

×