04
Tuesday October 2022
ദേശീയം

75-ാം വാര്‍ഷികാ ഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ ചില ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത്

ചാത്തന്നൂര്‍ രാജു
Thursday, August 4, 2022

തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്താനുള്ള ‘ഹര്‍ ഘര്‍ തിരംഗ’ സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നത് ഫ്ളാഗ് കോഡുകള്‍ ലംഘിക്കാതെ ആയിരിക്കണം.

വീടുകളില്‍ 13ന് ഉയര്‍ത്തുന്ന പതാക15ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിനു മുമ്പ് താഴ്‌ത്തണം. തറയില്‍ തൊടുന്ന തരത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പതാകയ്‌ക്കൊപ്പമോ ഉയര്‍ത്തരുത്. മറ്റേതെങ്കിലും പതാക ദേശീയ പതാകയ്‌ക്ക് മുകളിലോ അരികിലോ സ്ഥാപിക്കരുത്. ദേശീയപതാക തലതിരിയാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. തോരണമായി ഉപയോഗിക്കരുത്. രാഷ്ട്രപതി,​ ഉപരാഷ്ട്രപതി,​ പ്രധാനമന്ത്രി,​ ഗവര്‍ണര്‍മാര്‍​ തുടങ്ങി ഫ്ളാഗ് കോഡില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടേ തൊഴികെ ഒരു വാഹനത്തിലും പതാക ഉയര്‍ത്താന്‍ പാടില്ല.

ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തല്‍/ഉപയോഗം/പ്രദര്‍ശനം എന്നിവ പ്രിവെന്‍ഷന്‍ ഓഫ് ഇന്‍സല്‍ട്‌സ് ടു നാഷണല്‍ ഓണര്‍ നിയമം 1971, ഫഌഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, 2002 എന്നിവയിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്‌ലാഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2002ന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

* ഫ്ലാഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2002 ലെ ചട്ടങ്ങള്‍ 2021 ഡിസംബര്‍ 30-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്തു. പോളിസ്റ്റര്‍ കൊണ്ടുള്ളതോ യന്ത്രത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചതോ ആയ പതാക ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍, ദേശീയ പതാക കൈകൊണ്ട് നൂല്‍ക്കുകയും കൈകൊണ്ട് നെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കില്‍ യന്ത്ര നിര്‍മിതമോ, പരുത്തി/പോളിസ്റ്റര്‍/കമ്ബിളി/പട്ടു ഖാദി നിര്‍മിതമോ ആകാം.

* ഒരു പൊതു/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗത്തിന് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അവസരങ്ങളിലും, ആചാരപരമായോ അല്ലാതെയോ ദേശീയ പതാകയുടെ അന്തസ്സിനും ബഹുമാനത്തിനും യോജിച്ച നിലയില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തുകയോ/പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

* 2022 ജൂലൈ 19-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2002-ലെ ഫ്ലാഗ് കോഡില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും, ഇന്ത്യന്‍ ഫ്ലാഗ് കോഡിന്റെ ഭാഗം-II-ലെ ഖണ്ഡിക 2.2 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുവന്ന ഉപവകുപ്പ് (xi) ഇനിപ്പറയുന്ന വിധം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു:

* “പൊതുസ്ഥലത്തോ പൊതുജനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലോ ഉയര്‍ത്തുന്ന ദേശീയ പതാക പകലും രാത്രിയും തുടര്‍ച്ചയായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് “

* ദേശീയ പതാക ദീര്‍ഘ ചതുര ആകൃതിയില്‍ ആയിരിക്കണം. പതാകയ്ക്ക് ഏത് വലുപ്പവും ആകാം.
എന്നാല്‍ നീളത്തിന് ഉയരത്തോടുള്ള (വീതി) അനുപാതം 3:2 ആയിരിക്കണം.

* ദേശീയ പതാക പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ആദരവോടെ വളരെ വ്യക്തമായ സ്ഥാനത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം

* കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചതോ കീറിയതോ ആയ പതാക പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല.

* ഒരു കൊടിമരത്തില്‍ നിന്ന് ഒരേസമയം ദേശീയ പതാകയോടൊപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും പതാകയോ പതാകകളോ ഉയര്‍ത്താന്‍ പാടില്ല.

* ഫ്ലാഗ് കോഡിന്റെ വകുപ്പ് 9 ഭാഗം III ല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികള്‍ – ഉദാഹരണത്തിന് രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, ഗവര്‍ണ്ണര്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ വാഹനത്തില്‍ – ഒഴികെ ഒരു വാഹനത്തിലും പതാക പാറാന്‍ പാടില്ല.

* മറ്റ് പതാകകളോ കൊടിതോരണങ്ങളോ ദേശീയപതാകക്ക് മുകളിലോ അരികിലോ ഉയര്‍ത്തരുത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്, പ്രിവെന്‍ഷന്‍ ഓഫ് ഇന്‍സല്‍ട്സ് ടു നാഷണല്‍ ഓണര്‍ നിയമം, l97l, ഫ്ലാഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2002 എന്നിവ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ www.mha.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

More News

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന കമ്പനിയായ ഒല ഇലക്ട്രിക്, കൊച്ചി ആദ്യത്തെ ഒല എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുറന്നുകൊണ്ട് D2C ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് വിപുലീകരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഒല എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ EV പ്രേമികൾക്ക് ഒലയുടെ EV സാങ്കേതികവിദ്യ അനുഭവിക്കാനും വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും സഹായകമാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് S1, S 1 പ്രോ എന്നിവയുടെ ടെസ്റ്റ് റൈഡുകൾ നടത്താനും ഒലയുടെ ബ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻമാരിൽ നിന്ന് പര്ച്ചേസിനുള്ള സഹായം തേടാനും ഓല […]

ഇടുക്കി: വന്യമൃഗങ്ങൾ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നു. ആട്, പശു തുടങ്ങിയ വളർത്തു ജീവികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങി കൃഷി അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷി തന്നെ അന്യംനിന്നു പോകുന്നു. സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കേണ്ട വനം വകുപ്പ് നിസംഗതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ തുടരുന്നു. ഈ ദുസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ജില്ലയിലൊട്ടാകെ ബഹുജന സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി ഡി.സി.സി. പ്രസിഡണ്ട് സി.പി. മാത്യു പ്രസ്താവിച്ചു. ഹൈറേഞ്ചിലെ കൃഷിക്കാരുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും ദുരിതവും ജീവൽ ഭയവും അകറ്റാൻ […]

ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സോവ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സോവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുതവണ ഫോണിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയാണ് പുതിയ പതിപ്പ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ യുഎസ്, റഷ്യ, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ജൂലൈയോടെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സോവ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം […]

സാംസംഗിന്റെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണാവസരം. സാംസംഗ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് വിലക്കിഴവിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നിരവധി ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. സാംസംഗ് ഗാലക്സി എഫ്23 5ജിയുടെ വിലയും സവിശേഷതയും പരിചയപ്പെടാം. 6.6 ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച്ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോണിക് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5 സംരക്ഷണവും ലഭ്യമാണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 750ജി പ്രോസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ […]

നോർവേ: കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും നോർവേയിലെത്തി. മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും വി അബ്ദുറഹിമാനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെയുള്ളത്. നോർവേയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോക്ടർ ബാലഭാസ്‌കറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച്ച നോർവേ ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. നോർവേയിലെ വ്യാപാര സമൂഹവുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തും. അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ യൂറോപ്പ് യാത്രയിൽ രാജ്ഭവൻ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. യൂറോപ്പ് യാത്ര ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യാത്രാവിവരം രാജ്ഭവനെ അറിയിക്കുന്ന പതിവ് തെറ്റിച്ചെന്നുമാണ് വിമർശനം. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് […]

വയനാട്: അമ്പലവയൽ മഞ്ഞപ്പാറയിലെ ക്വാറിക്കുളത്തിൽ യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആണ്ടൂർ കരളിക്കുന്ന് സ്വദേശി അരുൺ കുമാറാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായിരുന്നു. തുടർന്ന്, നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മഞ്ഞപ്പാറ ക്വാറിക്കുളത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും അരുണിന്‍റെ ബൈക്ക് കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്വാറികുളത്തിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അരുൺ കുമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ, അമ്പലവയൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മൃതദേഹം പൊലീസ് നടപടികൾക്ക് […]

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ഷുവൈഖ് തുറമുഖത്ത് ഒന്നരലക്ഷം കുവൈറ്റ് ദിനാർ വിലമതിക്കുന്ന വിവിധ ആൽക്കഹോൾ ബ്രാൻഡുകളുടെ 23,000 കുപ്പി മദ്യം കടത്താനുള്ള ശ്രമം കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോളുമായി ചേർന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇത് എത്തിച്ചത്. കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ വഴി കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റ് കിരീടവകാശി ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബാഹും, മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് നാസർ അൽ മുഹമ്മദ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബയന്‍ പാലസില്‍ രാവിലെയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ജാബർ അൽ മുബാറക് അൽ ഹമദ് അൽ സബാഹുമായും കിരീടവകാശി ഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ സബാഹും കിരീടവകാശിയെ കാണാനെത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് […]

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റില്‍ വിവിധ വാഹനാപകടങ്ങളില്‍ മൂന്ന് പ്രവാസികള്‍ മരിച്ചു. വഫ്ര റോഡില്‍ രണ്ട് ട്രക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ രണ്ട് ഈജിപ്ത് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സുലൈബിയ ഫാമിന് സമീപമുള്ള റോഡില്‍ കാറിടിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മരിച്ചു. സംഭവത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയ കാര്‍ ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് തിരയുന്നുണ്ട്.

error: Content is protected !!