വെള്ളറടയിൽ പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത സഹോദരിമാരെ പീഡിപ്പിച്ചു: ബന്ധുവായ എഴുപത്തി അഞ്ചുകാരനും മകനും അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം
Sunday, January 17, 2021

തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളറടയിൽ പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത സഹോദരിമാരെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി. പെൺകുട്ടികളുടെ ബന്ധുവായ എഴുപത്തി അഞ്ചുകാരനും മകനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വെള്ളറട പോലീസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്..

×