മത്സരത്തില്‍ പുകവലിക്കാരന്‍ പയ്യന്‍റെ ടീം 2-1 ന് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും പയ്യന്‍റെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച് സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യമായതോടെ പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകവലിച്ചതിന് 13 യൂറോ പിഴയടപ്പിച്ച് സംഘാടക സമിതി സ്ഥലം വിട്ടു.