വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ

ചൂരലിന്  പകരം  നിറ പുഞ്ചിരിയുമായി  വിദ്യാർഥികളുടെ  ഇടയിലേക്കെത്തിയിരുന്ന  ഇസെഡ്   ജോസഫ്  സാര്‍

ആലപ്പുഴയിലെ  പ്രമുഖ കലാലയമായ  ലീയോ തേര്‍ട്ടീന്‍ത്  ഹൈസ്കൂളില്‍ എട്ടാംക്ലാസ്സിലേക്ക്   എത്തുമ്പോഴാണ്   ജോസഫ്   സാറിന്‍റെ    വിദ്യാര്‍ഥിയാകുന്നത് .മലയാളം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്  ചൂരലിന്    പകരം പുഞ്ചിരിയുമായി  വിദ്യാർഥികളുടെ  ഇടയിലേക്കെത്തിയിരുന്ന ...

×