വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ

മണ്‍ട്രോത്തുത്തിലെ കേശുവിന്..

മനു ചേട്ടന്റെ മണ്‍ട്രോത്തുരുത്തില്‍ ഇന്ദ്രന്‍സേട്ടനൊപ്പം നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രധാന നടന്‍, നായകനായിരുന്നോ വില്ലനായിരുന്നോ എന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ തീരുമാനിക്കേണ്ട കഥാപാത്രം ''കേശു'', ഏതു നടനും ചലഞ്ചിങ്ങായ ആ വേഷം...

IRIS
×