ദുബായിയിലെ ഈ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കമ്പനി ഉടമയ്ക്ക് പ്രായം 14; മാതൃകയായി ആദിത്യൻ രാജേഷ് എന്ന മലയാളി ബാലന്‍; ടെക് ലോകത്തിലേയ്ക്ക് ചുവടുവെച്ചത് അഞ്ച് വയസുമുതല്‍! വിജയഗാഥ

പന്ത്രണ്ടോളം പേരാണ് ഈ 13കാരനുമായി ഇടപാട് നടത്തിയത്. ഡിസൈൻ, കോഡിങ്ങ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. പൂർണമായും സൗജന്യമായാണ് ഇവ ചെയ്തതെന്നും ആദിത്യൻ പറയുന്നു.

×