ലത്തീഷ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയെഴുതി, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുമായി

തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത, കരുത്തുറ്റ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് എരുമേലി സ്വദേശിനി ലത്തീഷ അൻസാരി. ശരീരത്തെ എല്ലുകൾ പൊടിയുന്ന ബ്രിറ്റിൽ ബോൺ എന്ന അപൂർവ്വരോഗത്തിനടിമയാണ് 26 കാരിയായ ലത്തീഷ.

×