ഫലം വന്നപ്പോള്‍ തോറ്റു, റീവാലുവേഷന്‍ നടത്തിയപ്പോള്‍ നീറ്റ് പരീക്ഷയില്‍ 17കാരന്‍ എസ്ടി വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക്‌ !

ഉത്തരസൂചികയും ഒഎംആര്‍ ഷീറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നീറ്റ് ഫലം ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം പുറത്തുവന്നത്. ഉത്തരക്കടലാസ് വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ 650 മാര്‍ക്കാണ് കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത്. മാര്‍ക്ക് കൂട്ടുന്നതില്‍ തെറ്റ്...

×