വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാറിൽ നിന്നും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വിജിലൻസ് പിടിച്ചു

മാനന്തവാടി: വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാറിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി. കൽപറ്റ, ബത്തേരി, മാനന്തവാടി റേഞ്ചുകളിൽനിന്നുള്ള പിരിവുമായി വന്നിരുന്ന മാനന്തവാടി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി...

×