ലോക്ക് ഡൗൺ ആഘോഷമാക്കിയും പ്രവാസി മലയാളികൾ : ഓൺലൈൻ ആർട്‌ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തി ഹൊബാർട്ട് മലയാളികൾ

ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ തുടരുമ്പോൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ലോക്ക് ഡൗൺ തുടരുകയാണ്. കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുന്ന രാജ്യത്ത് കൂട്ടം കൂടാനോ ആഘോഷങ്ങൾ

×