“സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ഭോഗിച്ചെറിഞ്ഞവന്‍, സ്നേഹമാമമ്മയെയോര്‍ത്തു വിതുമ്പുമ്പോള്‍..”  – ‘കാമദാനി’ – സംവിധായകന്‍ സോഹന്‍ റോയിയുടെ കവിത 

ഗള്‍ഫ് ഡസ്ക്
Tuesday, May 14, 2019

“സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ഭോഗിച്ചെറിഞ്ഞവന്‍, സ്നേഹമാമമ്മയെയോര്‍ത്തു വിതുമ്പുമ്പോള്‍..”  – ‘കാമദാനി’ – സംവിധായകന്‍ സോഹന്‍ റോയിയുടെ കവിത

×