03
Friday February 2023
ലേഖനങ്ങൾ

നരനും ബലിയും നരബലിയും…

ബദരി നാരായണൻ
Thursday, November 10, 2022

അഘോരി സന്യാസിമാർ മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണത്രേ. അവരിൽ അതുകൊണ്ടു തന്നെ അലൗകിക ശക്തിയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും ഉള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു. കുറച്ചു കാലമായി പല മീഡിയകളിലായി വാരി വിതറപ്പെടുന്ന ആശയഗതികളാണിത്. അപരിമിതമായ ലൈംഗികാനന്ദം നേടാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നത് മനുഷ്യമാംസം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നും മറ്റും കല്ലുവെച്ച ഊഹാപോഹ സാഹിത്യങ്ങൾ കാണാം. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളും വായനക്കാരും ഇതെല്ലാം വലിയ താൽപര്യത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

മിത്തുകളും മാന്ത്രിക താന്ത്രികങ്ങളും ഇടകലർന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊന്നും ഒരു പുത്തരിയല്ല. അഘോരികൾ മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കുമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്താണ് ? പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബാബാ കീനാറാം എന്ന സന്യാസിയാണ് കാശ്മീരത്തിൽ അഘോരി സമ്പ്രദായം പ്രചാരത്തിലാക്കിയത്.

പഞ്ചവക്ത്രനായ പരമശിവന്റെ ഒരു മുഖമാണ് അഘോരം. ഗുരുവിനും ഗുരുവും മുമ്മൂർത്തികളുടെ ഐക്യസ്വരൂപവുമായ സാക്ഷാൽ ദത്താത്രേയനാണ് ഈ സമ്പ്രദായികളുടെ ആദിഗുരു. സുമന്തമുനി, അഥർവ്വ വേദ പാരംഗതയായ സന്യാസിനി ഭൈരവിബ്രാഹ്മണി എന്നിവരെല്ലാം മഹാദീക്ഷിതരായുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണത്. ഗുജറാത്തിലെ ഗിരിനാർ മലയിൽ വെച്ച് ദീക്ഷ നൽകിയ ശേഷം ബാബാ കീനാറാമിന് ദത്താത്രേയൻ വാരണാസിയിലെ ക്രീമ കുണ്ഡിൽ വെച്ച് വിശപ്പടക്കാൻ ആദ്യ നിവേദ്യമായി നൽകിയത് സ്വന്തം തുടയിലെ മാംസമായിരുന്നത്രേ. അതാണ് മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ സാധുതയായി വന്നത്.

പെസഹയുടെ തിരുനാളിൽ തന്റെ രക്ത മാംസങ്ങളാണ്, ഇതെടുത്തു കൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അപ്പവും വീഞ്ഞും ശിഷ്യർക്കു നൽകിയ ക്രിസ്തുചരിതം ഓർമ വരുന്നില്ലേ. മതങ്ങളുടെ രീതികൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലാണ്. മഹത്തുക്കൾക്ക് ദിവ്യശരീരമാണെന്നാണ് സങ്കൽപ്പം. രക്തം മാംസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഹീനമായോ ബോഡി വേസ്റ്റായോ വിശ്വാസികൾ കരുതുന്നില്ല.

സമൂഹബാഹ്യരുടെ നരബലി

അഘോരികൾ ചുടലയിൽ ചെന്ന് മനുഷ്യമാംസം കഴിക്കുകയാണെന്നും നരബലിയിലൂടെയുള്ള മാംസം കഴിക്കുകയാണെന്നും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട്. നിഗൂഢ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നഗ്നരായി ഭസ്മം പൂശി ഭാംഗും സേവിച്ച് ആളുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞകന്നുള്ള ഹിമാലയൻ ജീവിതമാണ് അഘോരികൾ സാധാരണയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

തീവ്രസാധനാ മാർഗത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ അഘോരി സന്യാസിമാരും നാഗസന്യാസിമാരും മിക്കവാറും സമൂഹബാഹ്യരാണ്. ചില കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഒഴിച്ചാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരുമായി കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾക്കു നിന്നു കൊടുക്കുക തന്നെയില്ല. വ്യക്തമായ ചട്ടക്കൂടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പുറത്താണവർ എന്നർത്ഥം.

അവരെപ്പറ്റി പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ മിത്തും യാഥാർത്ഥ്യവും വേർതിരിക്കാൻ അതു കൊണ്ടു തന്നെ കഴിയണമെന്നില്ല. കാളയും പശുവും നടക്കുന്ന പോലെ എന്നല്ലാതെ അവർ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ആകാറില്ല. അവരുടെ മാർഗങ്ങൾ ഗോപ്യമാകയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നരബലിയോ മറ്റോ അവരുടെ ലോകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും പൊതുസമൂഹത്തെ അത്ര കണ്ട് ബാധിക്കാറുമില്ല.

സമൂഹ സമ്മതമായ നരബലി

സന്യാസിമാർക്ക് സമൂഹബാഹ്യരായിരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ തന്നെ നരബലി, ഒരു വിഷയമേയല്ലാത്ത വിധം കൊണ്ടാടപ്പെട്ട സമൂഹമായിരുന്നു നമ്മുടേത്. വാക്കുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കരുനിർത്തലും സതി സമ്പ്രദായവും പേരിലല്ലാതെ കാര്യത്തിൽ നരബലിയുമായി എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ?

പുഴയ്ക്കു കുറുകെ പാലം പണിയുമ്പോൾ പണിയാളരിൽ ഒരാളെപ്പിടിച്ച് ചളിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കുലദൈവത്തിന് ബലിനൽകുന്ന ചടങ്ങായിരുന്നു കരുനിർത്തൽ. കരപ്രമാണിമാർ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാതെ നാട്ടിനു വേണ്ടി അതു ചെയ്തിരിക്കും. മൊത്തത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യനന്മയാണവിടെ ലക്ഷ്യമാകുന്നതത്രേ.

അതുപോലെ ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ ഭാര്യയും കൂടെ ചിതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്ന കുലാചാരത്തെ അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരു കാലത്ത് സതി എന്നും ഉടന്തടിച്ചാട്ടം എന്നും വിളിച്ച് പൊക്കിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു. എല്ലാവരും കാൺകെ അവൾ അതിനു തയ്യാറായില്ലെങ്കിലോ. ആ വിധവ നാടിനു തന്നെ കേടാണ്. നാടിന്റെ നന്മയെക്കരുതി ആചാരസംരക്ഷകർ പാവം സ്ത്രീയെ പിടിച്ചു തീയിലേക്ക് ഇടും. നീക്കു പോക്കില്ല.. അവൾക്ക് പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്നോ നാലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ? എന്തൊരു മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഇടപാടാണത്.

ഉശിരനൊരു രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നത് വെറുതെയല്ല. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടാണത് സംഭവിച്ചത്. ആചാരത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പച്ചമനുഷ്യബലിയായിരുന്നു സതി. ഈശ്വരോ രക്ഷതു എന്നതിനു പകരം പാശ്ചാത്യാഗമനോ രക്ഷതു എന്നോ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസോ രക്ഷതു എന്നോ പറയുന്നതാകും ശരി.

നമ്മുടെ ചൂട്ടുവെട്ടത്തിനു പകരം പാശ്ചാത്യ ചിന്താ പദ്ധതികളുടെ ഇലക്ട്രിക് വെളിച്ചം വീണതോടെ അത്തരം ആചാരങ്ങൾ മുടങ്ങുമെന്നായി. ഘടാഘടിയൻ പാലങ്ങൾ കരുനിർത്താതെ തന്നെ ഉറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏതു പാലവും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് തൊഴിലാളിയുടെ വിയർപ്പു കൊണ്ടാണെന്നും അവന്റെ ചോര കൊണ്ടാകരുതെന്നുമുള്ള വിപ്ലവ ബാൻഡൊലിയുടെ മൂളക്കം ക്രമേണ നമ്മുടെ നാടിന്റെ മറ്റൊരാവേശമായി മാറി.

എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ബലിനൽകിയിരുന്നത് ? അടിമയായ ദളിതന്റെയും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലാത്ത സ്ത്രീയുടെയും അവശശരീരങ്ങളാണ് ദൈവത്തിനു പഥ്യം. എത്ര ഹൃദയശൂന്യനാണ് ആ ദൈവം. അതെ. ക്രൂരനരബലിയുടെ പ്രഛന്നവേഷങ്ങളായിരുന്നു കരു നിർത്തൽ മുതൽ സതി വരെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ. സമൂഹസമ്മതമാകണമെങ്കിൽ നരബലിക്ക് വേഷപ്രച്ഛന്നമായി വന്നേ പറ്റൂ. നാമമോ സുന്ദരം – സതി.

രക്തവും ബലിയുമൊക്കെ പ്രതീകാത്മകമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നിലനിൽക്കുക തന്നെയാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ തെയ്യാട്ടക്കാവുകളിൽ ഉച്ചബലിക്കൂത്ത് എന്ന തെയ്യം ഇന്നും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.
കോലധാരി ഉറഞ്ഞു വന്ന് സ്വന്തം കൈഞരമ്പ് കുത്തിത്തുറന്ന് ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചോര ബലിക്കളത്തിൽ വീഴ്ത്തുന്നതാണ് ഉച്ചബലിത്തോറ്റത്തിന്റെ രീതി. ചടങ്ങുകൾ അതോടെ തീർന്ന് കോലധാരിയെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് താങ്ങിയെടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്നു.
പൂവ്വാചാരമായിരുന്ന നരബലിയുടെ പ്രതീകാത്മക ആവിഷ്കാരമത്രേ ഈ തെയ്യം.

അതെ. ആധുനിക ബോധ്യങ്ങളെയും നവോത്ഥാനധാരണകളെയും സ്വാംശീകരിച്ച പുതിയൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ബലം കാണിക്കുന്നതു കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. നാമെല്ലാം പുതിയ വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞവരെങ്കിലും അതിനെല്ലാം അടിയിൽ ഗോത്രസ്വഭാവങ്ങൾ ഇപ്പൊഴുമുണ്ട്. ഇനിയും നാമെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആധുനിക സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള ഗത്യാവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ഇത്തരം നാണക്കേടുകളിൽ നിന്നുള്ള പോം വഴി.

ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകം മുഴുവൻ ചരിത്രാതീത ചരിത്രാധീന കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ ജനപദങ്ങൾക്കിടയിൽ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നരബലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള രക്തത്തെക്കൊണ്ട് കളിയാടാനുള്ള വന്യവും പ്രാകൃതവുമായ ലഹരി മനുഷ്യന് എന്നുമുണ്ട്. അതിനു തെളിവായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അരങ്ങേറുന്ന നരബലി വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു. പത്തു ലക്ഷം ആൾക്കാരെങ്കിലും വന്നു കണ്ടുവത്രേ. ആളുകൾ ആവേശത്തോടെ സംഭവസ്ഥലമെങ്കിലും ചെന്നുകണ്ട് സായൂജ്യമടയുവാനോ ? നരബലി നടന്ന ഇലന്തൂരിലേക്ക് ഒഴുകുകയല്ലേ.

മത സ്വഭാവത്തിലുള്ള നരബലിയുടെ കഥ ഇപ്രകാരമൊക്കെയാണെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നരബലികളുടെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇടങ്ങളൊന്നും പോരാതെ വരും. ചുരുക്കാം.

9497695422
8086705248

More News

തിരുവനന്തപുരം: കെ ഫോൺ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാഴന്‍ 100 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതിലൂടെ 70,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഗാർഹിക ഇന്‍റർനെറ്റ് കണക്ഷന്‍ നൽകും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ബജറ്റിൽ 90.2 കോടിരൂപ മാറ്റിവച്ചു. ടെക്നോ പാർക്കിന് 26 കോടിയും ഇന്‍ഫോ പാർക്കിന് 25 കോടിയും വകവരുത്തി. റെയിൽവേ സുരക്ഷയ്ക്ക് 12 കോടിയും ജില്ലാ റോഡുകൾക്ക് 288 കോടിയും അനുവദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി 7.9 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി […]

ലണ്ടൻ: ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായ എബിഎൻ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാനും എൻആർഐ യുവ സംരംഭകനുമായ ജെകെ മേനോനെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം യുകെ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിൽ ആദരിച്ചു. യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇപിജിയാണ് കോവിഡ്-19 ന്റെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മികച്ച വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലെ പ്രമുഖരെയും സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യവസായ പ്രമുഖരെയുമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭയായ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്കിൽ ആദരിച്ചത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികച്ച […]

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തോല്‍പ്പിച്ചുകളയുന്നത് വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് നിസംശയം പറയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് യാത്രയിലാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളെ ഉറപ്പായും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചുരയ്ക്ക കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ജ്യൂസ്. വെറും വയറ്റില്‍ ഒരു ഗ്ലാസ് ചുരയ്ക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് മെറ്റബോളിസം വേഗത്തിലാക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ചുരയ്ക്കയില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കലോറി കുറവായതിനാലാണ് ഇത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. 100 ഗ്രാം ചുരയ്ക്കയില്‍ 15ഗ്രാം കലോറിയും ഒരു ഗ്രാം കൊഴുപ്പും മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നാരുകളാല്‍ […]

തിരുവനന്തപുരം : സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ് സംസ്ഥാനത്തെ 480 ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി. ഈ ആശുപത്രികളുമായി കരാർ ആയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കായി ആറ് മാസത്തിനിടെ 405 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അടിയന്തര അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് 30 കോടി രൂപയുടെ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പൊതുജന ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് 2828.33 കോടി വകയിരുത്തി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ കോടി 196.6 കോടി രൂപ അധികം ആണിത്. കൊവിഡ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൈകാര്യം […]

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി 7.9 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ അറിയിച്ചു. കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ടെര്‍മിനലുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഇരുപതു കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ ആധുനീകരണത്തിനായി 2.25 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.

തിരുവനന്തപുരം: ധനമന്ത്രി കെ. എന്‍. ബാലഗോപാല്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിന്‍റെ പൂര്‍ണരൂപവും അനുബന്ധരേഖകളും കേരള ബജറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ബജറ്റ് രേഖകളുടെ ഭീമമായ അച്ചടിച്ചെലവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പേപ്പര്‍ രഹിത ബജറ്റ് എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമാണു ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്‍ഐസിയുടെ സഹായത്തോടെയാണു രൂപകല്‍പ്പന. മുഴുവന്‍ ബജറ്റ് രേഖകളും www.budget.kerala.gov.in എന്ന ലിങ്ക് മുഖേനയും ലഭിക്കും. പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ‘kerala budget’ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വഴിയും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

തിരുവനന്തപുരം; സിനിമാ മേഖലയിലേക്കുള്ള വിഹിതം 17 കോടി വകയിരുത്തി ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോര്‍പറേഷന് കീഴിലുള്ള തീയറ്ററുകളുടെ ആധുനികവത്ക്കരണത്തിനും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിര്‍മാണം, സിനിമാ നിര്‍മാണം എന്നിവയ്ക്കായും 17 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവയ്ക്കുന്നത്. കലാകാരന്മാരുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പിനായി 13 കോടിയും വകയിരുത്തി. സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തിന് ധനസഹായമായി ഒരു കോടി രൂപ നല്‍കും. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് മലയാള സാഹിത്യ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് 1 കോടി രൂപ […]

തിരുവനന്തപുരം; കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലക്ക് 321.31 കോടി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ. പഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സാമ്പാദ്യ പദ്ധതിക്കു 27 കോടി വകയിരുത്തും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ കടയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ശുചിത്വ സാഗരം പദ്ധതിക്ക് 5.5 വകയിരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ആധുനികവത്ക്കരിക്കാൻ പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയതായി മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു, പദ്ധതിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കും. 60 % […]

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിലയിൽ വർധന. മദ്യത്തിന് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തി. 999 രൂപ വരെ വിലയുള്ള മദ്യത്തിന് 20 രൂപയും 1000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള മദ്യത്തിന് 40 രൂപയും കൂടും.

error: Content is protected !!