സിനിയ മഴക്കാലത്തും മഞ്ഞുകാലത്തും ഒരു പോലെ വളര്‍ത്താം

നട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോള്‍ തണ്ടിന്‍റെ അറ്റം നുള്ളിക്കളഞ്ഞാല്‍ ധാരാളം ശാഖകള്‍ ഉണ്ടായി അതിലെല്ലാം നിറയെ പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലുപൊടിയോ ഗാര്‍ഡന്‍ മിക്സ്ചറോ വല്ലപ്പോഴും നല്‍കുന്നത് ചെടി...×