ഹോപ്പ് നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് പാലക്കാട് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു

ഹോപ്പ് നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് പാലക്കാട് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തൈ നട്ടിട്ടാണ് ആചരിച്ചത്. ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് നൗഷാദ്‌ ആലവി, സെക്രട്ടറി റിയാസ് മേലേടത്ത്,...

ഫെയ്സ്ബുക്ക് വളർത്തിയ കൃഷി അഥവാ വിഷരഹിതപച്ചക്കറിക്കായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ

ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏറെ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു 'ഫാം വില്ല'. കൃത്യസമയത്തു വിത്ത് നടുവാനും വളമിടാനും വെള്ളം നനയ്ക്കുവാനും വിളവെടുക്കാനും ഉള്ള ടാസ്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു 'ഫാംവില്ല'.

‘എന്റെ കറി എന്റെ മുറ്റത്ത്’ പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വീടുകളില്‍ വിളയിച്ചെടുത്തത് മൂന്നര ടണ്‍ പച്ചക്കറി

മൂച്ചിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍. പി. സ്‌കൂളില്‍ സ്ഥല പരിമിതി മൂലം വീടുകളില്‍ ആണ് 'എന്റെ കറി എന്റെ മുറ്റത്ത്' പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വിഷ രഹിത പച്ചക്കറികള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്....×