‘പൊന്മണി’ കരിമ്പക്ക് കതിർമണി: കരിമ്പ പാലളത്ത് ആവേശമായി കൊയ്ത്തുത്സവം

പാലളം നടുക്കളം സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ആവേശത്തിമിര്‍പ്പില്‍ കൊയ്ത്തുത്സവം നടത്തി. കൃഷിയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മനസുണ്ടായാൽ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി പോലും

ഓരോ വീട്ടിലും കറിവേപ്പ് തൈകള്‍: വിഷ രഹിത കറിവേപ്പ് ഗ്രാമം പദ്ധതിയുമായി മൂച്ചിക്കല്‍ സ്‌കൂള്‍

കടകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന കറിവേപ്പിലകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാരക കീടനാശിനെകളെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരിച്ച് സ്വന്തം വീടുകളില്‍ കറിവേപ്പ് തൈ നട്ടുപ്പിടിപ്പിച്ച് വിഷ രഹിത കറിവേപ്പില ഗ്രാമം×