ജൂണ്‍ മാസത്തിലെ വില്‍പ്പന കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി  ഹ്യുണ്ടായി

2020 മെയ് മാസത്തില്‍ വിറ്റ 12,583 യൂണിറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂണ്‍ മാസത്തെ വില്‍പ്പന ഇരട്ടിയാക്കി. പ്രതിമാസ വില്‍പ്പനയില്‍ 53 ശതമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

×