വില്‍പ്പനയില്‍ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പര്‍ വണ്‍ ടൂ-വീലര്‍ ബ്രാന്‍ഡായി തുടരുന്നു

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ ആറു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ ഒരിക്കല്‍ കൂടിഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടിതല്‍ വില്‍പ്പനയുള്ള ടൂ-വീലര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.വിപണിയില്‍ ഏറെ...

×