പൂത്തപ്പലം മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾ തണ്ണീർകുടം സ്ഥാപിച്ചു

ജല സംരക്ഷണ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ വേനൽ ചൂടിൽ ദാഹജലമില്ലാതെ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന പറവകൾക്ക് ആശ്വാസമായി പൂത്തപ്പലം ബദറുൽ ഹുദ മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസാ മുറ്റത്ത് തണ്ണീർ കുടം...

ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അഥീന മോൾക്ക്‌ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അഥീന മോൾക്ക്‌ (അഥീന റേച്ചൽ ജോയൽ d/o ജോയൽ ജോർജ് & റേച്ചൽ ജോയൽ, വടക്കതിൽ പുത്തൻ പറമ്പിൽ വീട്, കരിപ്പുറം, കുണ്ടറ,...

‘കടങ്കഥ പറഞ്ഞു രസിക്കാം’

കടങ്കഥകള്‍ ചോദിക്കാനും ഉത്തരം കേള്‍ക്കാനും കുട്ടികള്‍ക്ക് വലിയ കൗതുകമാണ്. വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കടങ്കഥകള്‍ക്ക് ഉത്തരം തിരയുക എന്നത് പ്രായഭേദമെന്യേ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാണ്.×