“അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കഴിവുകൾ മനസിലാക്കാൻ മാറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക?..  അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഒന്നിച്ചു ഒരു വേദി ഒരുക്കി “ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന...

“അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനുമൊപ്പം ഒരു ദിവസം “ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ അമ്മമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചു അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് എൻ. സി. ഡി. സി.

ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അഥീന മോൾക്ക്‌ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അഥീന മോൾക്ക്‌ (അഥീന റേച്ചൽ ജോയൽ d/o ജോയൽ ജോർജ് & റേച്ചൽ ജോയൽ, വടക്കതിൽ പുത്തൻ പറമ്പിൽ വീട്, കരിപ്പുറം, കുണ്ടറ,...

ലോക് ഡൗൺ കരവിരുതിൽ വിരിഞ്ഞ പേപ്പർ ഡ്രസ് കൗതുകമാകുന്നു

പാവാടക്കും ടോപ്പിനുമായി 72 ഷിറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ശേഷം യദാർത്ഥ പാവാടയിലും ടോപ്പിലും ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.×