പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം, പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തം. റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം ശ്രദ്ധേയം

ഹരിത പെരുമാറ്റ ചട്ടം പാലിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ശാസ്ത്രോത്സവം എന്ന പ്രത്യേകതയുമായാണ് ചിറ്റൂർ ഗവ.വിക്ടോറിയ ഗേൾസ് സ്കൂളിലും ,ചിറ്റൂർ വിജയമാതാ സ്കൂളിലുമായി പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള...

ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അഥീന മോൾക്ക്‌ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അഥീന മോൾക്ക്‌ (അഥീന റേച്ചൽ ജോയൽ d/o ജോയൽ ജോർജ് & റേച്ചൽ ജോയൽ, വടക്കതിൽ പുത്തൻ പറമ്പിൽ വീട്, കരിപ്പുറം, കുണ്ടറ,...

‘കടങ്കഥ പറഞ്ഞു രസിക്കാം’

കടങ്കഥകള്‍ ചോദിക്കാനും ഉത്തരം കേള്‍ക്കാനും കുട്ടികള്‍ക്ക് വലിയ കൗതുകമാണ്. വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കടങ്കഥകള്‍ക്ക് ഉത്തരം തിരയുക എന്നത് പ്രായഭേദമെന്യേ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാണ്.×