ഒക്ടോബര്‍

മരം കൊഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞതും...തുഷാരം പൂവിനെ പ്രണയിച്ച കഥ പറഞ്ഞതും... അങ്ങ് ഡാര്‍ജിലിങ്ങില്‍ മഞ്ഞു പെയ്തുവെന്നും കുളു മണാലി താണ്ടി ദൂരം കുറെ പോവണമെന്നു പറഞ്ഞതും...

ആലപ്പുഴയില്‍ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അനുസ്മരണ ചടങ്ങില്‍ കവി ഡാര്‍വിനെ ആദരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയില്‍ നടന്ന വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മ അനുസ്മരണ ചടങ്ങില്‍ ആലപ്പുഴയുടെ സ്വന്തം കവി ഡാര്‍വിന്‍ മാത്യുവിനെ ആദരിച്ചു. വര്‍ഷാവര്‍ഷം മഹാനായ ഗാനരചയിതാവിന്റെ ഓര്‍മ്മ ദിനത്തില്‍ അന്നപൂര്‍ണ...×