‘ഞങ്ങൾ മറിയമാർ’ മെയ്‌ 15ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്

ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റർ വിങ്‌സ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത് സൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ 'ഞങ്ങൾ മറിയമാർ' മെയ്‌ 15ന് തിരുവനന്തപുരം, തൈക്കാട്, സൂര്യ -ഗണേശത്ത് വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിക്ക്.

സി രാധാകൃഷ്ണനും എസ് രമേശന്‍ നായര്‍ക്കും ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌ – തത്വമസി പുരസ്കാരം

ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌ - തത്വമസി സാംസ്കാരിക അക്കാദമിയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പുരസ്കാരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സി രാധാകൃഷ്ണന്‍ (സാഹിത്യം - സാംസ്കാരികം), എസ് രമേശന്‍ നായര്‍ (കവിത×