മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഒരു ആസ്വാദനം

ഏകദേശം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ പുതിയ മയ്യഴിയെ സമ്മാനിക്കുന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു .....

“സ്നേഹത്തിന്‍റെ വെള്ളപ്പാണ്ടുകൾ” അച്ചു വിപിന്‍ .

ശരീരം തമ്മിൽ എത്ര പൊരുത്തമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം പൊരുത്തം മനസ്സിലാണ് വേണ്ടത്. സൗന്ദര്യം എന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ ആണുള്ളത് ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നല്ലത്...

ജീവനുള്ള സത്യ കഥകൾ ലാലി പറഞ്ഞ കഥകൾ

എഴുത്തിന്റെ വഴിയേ രസം പിടിച്ചാണ് ജീവിത യാത്ര.മാധ്യമങ്ങളിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും എഴുതാറുണ്ട്.കരി എന്നൊരു ഹ്രസ്വചിത്രവും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഗോപികയാണ് പത്നി. മകൻ:ദേവദർശ്.×