നരേന്ദ്രമോദി ഭരണം: ഇന്ത്യന്‍ ജനത കടപുഴകി എറിയും – മന്ത്രി എം.എം. മണി

ഇന്ത്യന്‍ മതേതരത്വവും, സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ വേണ്ടി ഇന്ത്യന്‍ ജനത നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തെ കടപുഴക്കി എറിയുവാന്‍ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞതായി വൈദ്യുത വകുപ്പ്‌ മന്ത്രി എം.എം. മണി പറഞ്ഞു.

×