ഉഴവൂരില്‍ സ്കൂളുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വില്‍പ്പന നടത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയില്‍

സ്കൂളുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെറുപൊതികളാക്കി കഞ്ചാവ് വില്‍പ്പന നടത്തിയിരുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിലായി.  ഉഴവൂര്‍ കുളക്കാട്ട് വീട്ടില്‍ റോക്സന്‍, സഹോദരന്‍ ജോക്സന്‍, പൂവത്തിങ്കല്‍ നിലച്ചിറയില്‍ വിഷ്ണു എന്നിവരാണ്

IRIS
×