മുടിയില്‍ ഷാമ്പൂ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ? ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ

സ്വന്തം മുടിയ്ക്ക് ചേരുന്ന ഷാമ്പൂ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണു ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഷാമ്പൂ മുടിയില്‍ പ്രയോഗിക്കും മുമ്പ് മുടി നന്നായി നനയ്ക്കണം. മുടി നന്നായി നനഞ്ഞെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഷാമ്പൂവിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ...

ദിവസത്തില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ മുഖം കഴുകുന്ന ശീലമുള്ളവരാണോ? അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ..

ഇടയ്ക്കിടെ മുഖം കഴുകുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ ആ ശീലം എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കണം. തുടർച്ചയായുള്ള മുഖം കഴുകൽ പലപ്പോഴും ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്.×