കേരള കലാകേന്ദ്രം കമലാ സുരയ്യ ചെറുകഥ അവാര്‍ഡ് ഡോ. അജിതാ മേനോന്

സാഹിത്യകാരി കമലാ സുരയ്യയുടെ സ്മരണാര്‍ത്ഥം എഴുത്തുകാരികള്‍ക്കായി കേരള കലാകേന്ദ്രം കമലാ സുരയ്യ കള്‍ച്ചറല്‍ സെന്റര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഏഴാമത് കേരള കലാകേന്ദ്രം കമലാ സുരയ്യ ചെറുകഥാ പുരസ്‌ക്കാരം

മുടി കൊഴിച്ചില്‍ തടഞ്ഞ് മുടി സമൃദ്ധമായി വളരാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം …

മുടിയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉത്തമമാണ്. തേങ്ങാപ്പാലില്‍ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുളള വിറ്റാമിന്‍ ഇയും ഫാറ്റും മുടി വളര്‍ച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തും. ശുദ്ധമായ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.×