ഡാറ്റ്‌സണ്‍ ഇന്ത്യ പുതിയ ഗോ, ഗോ പ്ലസ്സ് കാറുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. 28 പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍, നൂറില്‍ കൂടുതല്‍ പുതിയ സൗകര്യങ്ങള്‍

സുരക്ഷയ്ക്കു മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി 28 പുതിയ ഫീച്ചറുകളോടെ ഡാറ്റ്‌സണ്‍ ഗോ, ഗോ പ്ലസ്സ് കാറുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. കരുത്തുറ്റതും ആകര്‍ഷണീയമായതുമായ കാറുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ്‌സണ്‍ ഗോയുടെ വില...

IRIS
×