ഇടുപ്പെല്ലിന് ക്ഷതമേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായി ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ അനാഥ വൃദ്ധയെ നെടുമ്പന നവജീവൻ അഭയകേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്തു

ഓച്ചിറ പരബ്രമക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അന്തേവാസിയായ സരോജിനിയെ ഇടുപ്പെല്ലിന് ക്ഷതമേറ്റു കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം കൊല്ലം നെടുമ്പന നവജീവൻ അഭയകേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്തു .

IRIS
×