ചൈനയില്‍ പുതിയ സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ

സെന്‍സര്‍ഷിപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ ചൈനയില്‍ അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ. 'ചൈനയില്‍ വിവരങ്ങളെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനം. അത് അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശമാണ്....×