വണ്‍ പ്ലസ് 7 സീരീസ് പുറത്തിറക്കി

വണ്‍ പ്ലസ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രീമിയം ഫഌഗ് ഷിപ്പായ വണ്‍ പ്ലസ് 7 സീരീസ് പുറത്തിറക്കി. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ അനുഭവത്തിന്റെ അതിരുകള്‍ ഭേദിക്കുന്ന വേഗതയുള്ളതും ലളിതവുമായ ഏറ്റവും...×