ചൈനയില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഖുറാന്‍ ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത് ആപ്പിള്‍; ലോകമെമ്പാടും ലഭ്യമായിരുന്ന ഈ ആപ്പിന് 150000ലേറെ റിവ്യൂസും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്

പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ക്കാണ് ആപ്പിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങള്‍ നഷ്ടമായതെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ മതമായി ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

വോഡഫോൺ ഐഡിയ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കില്‍? കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത 1.80 ലക്ഷം കോടി രൂപ; 43കോടി വരിക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് 27കോടി വരിക്കാര്‍ മാത്രം! കമ്പനി പൂട്ടിയാല്‍ വോഡഫോൺ...

വോഡഫോൺ ഐഡിയ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കില്‍? കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത 1.80 ലക്ഷം കോടി രൂപ; 43കോടി വരിക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് 27കോടി വരിക്കാര്‍ മാത്രം! കമ്പനി പൂട്ടിയാല്‍ വോഡഫോൺ...



×