എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിലും പുതിയ ഉയരങ്ങളിലൂടെ എവിടെയോ എത്തി ! ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്ക് സമൂസ അയച്ച യുവാവിന്റെ വീഡിയോ വൈറല്‍; ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടെ സമൂസയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയും !

എന്തായാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഭക്ഷണം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിയല്ലോ എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നിരാജ് പറയുന്നു.

×