വനിതാവേദി

ഓടുന്ന കാറില്‍ ഇരട്ടകുട്ടികള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കി യുവതി

പക്ഷേ കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഡാസിയയക്ക് വേദന ശക്തമാകുകയും തുടര്‍ന്ന് രക്തശ്രാവവും വളരെ കൂടുതലായി

IRIS
×