വനിതാവേദി

മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മാറി ഇടതൂര്‍ന്നു തിളക്കത്തോടെ വളരാന്‍ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ …

മുടിയുടെ പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഉലുവയെന്നു പറയാം. ഉലുവയിലെ അമിനോ ആസിഡുകളാണ് മുടിവളര്‍ച്ചയ്ക്കു സഹായിക്കുന്നത്. മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മാറി തഴച്ചുവളരാന്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കാം ..

×