വനിതാവേദി

ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറില്‍ മാനിക്യൂര്‍ ചെയ്ത യുവതിയുടെ വിരലുകള്‍ കറുത്തിരുണ്ട് നീരുവച്ചു ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ 

ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറില്‍ പോയി മാനിക്യൂര്‍ ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവതിയുടെ വിരല്‍ നീരുവെച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു പാര്‍ലറില്‍ നിന്ന് മാനിക്യൂര്‍ ചെയ്ത യുവതിക്കാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരു...

×