വനിതാവേദി

സ്ഥിരവരുമാനത്തിനായി സ്വന്തം സംരംഭം; ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അതിഥി അച്യുത് ഇനി അത്യാധുനിക മീൻവിൽപന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമ: കൂടുമത്സ്യകൃഷി, ബയോഫ്‌ളോക് കൃഷി എന്നിവയിൽ വിളവെടുത്ത മീനുകൾ ജീവനോടെയും ലഭ്യമാകും: സഹായമെത്തിച്ചത്...

കൊച്ചി: ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ അതിഥി അച്യുതിന് ഇത് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം. ഉപജീവനത്തിനായി പലയിടങ്ങളിൽ അലയേണ്ടിവന്ന അതിഥി അച്യുത് ഇന്നുമുതൽ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെയുള്ള മീൻവിൽപന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. മത്സ്യമേഖലയിലെ രാജ്യത്തെ...

×