വനിതാവേദി

നല്ല കട്ടിയുള്ള ആകര്‍ഷകമായ പുരികം സ്വന്തമാക്കാന്‍ വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ചെയ്യാം ചില വിദ്യകള്‍

പുരികം കൊഴിഞ്ഞ് പോവുന്നത് തടയുന്നതിനും നല്ല കട്ടിയുള്ള പുരികത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ചില മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. വീട്ടില്‍ തന്നെ ചില വിദ്യകള്‍ ചെയ്ത് ഇടതൂര്‍ന്ന ആകര്‍ഷകമായ പുരികം സ്വന്തമാക്കാനാവും.

×