വനിതാവേദി

ഈ ചര്‍മ്മപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റോസ് വാട്ടര്‍ ..

ചര്‍മ്മ സൌന്ദര്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് റോസ് വാട്ടർ. കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി റോസ് വാട്ടര്‍ ഒഴിക്കുന്നത് ചര്‍മ്മം തിളങ്ങാനും ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെ റിഫ്രഷ്...

IRIS
×