ടിവിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എത്തനോള്‍ അധിഷ്ഠിത മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

പ്രമുഖ ടൂ, ത്രീ-വീലര്‍ ഉല്‍പ്പാദകരായ ടിവിഎസ് മോട്ടോര്‍ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എത്തനോള്‍ അധിഷ്ഠിത മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആര്‍ടിആര്‍ 200 എഫ്‌ഐ ഇ100 പുറത്തിറക്കികൊണ്ട് നാഴികക്കല്ലു...

×