യാത്രാ വേളയില്‍ കണക്റ്റഡായിരിക്കാന്‍ ‘ജോയ് ഇ-കണക്റ്റ്’ ആപ്പുമായി വാര്‍ഡ്‌വിസാര്‍ഡ് ഇന്നവേഷന്‍സ് ആന്‍ഡ് മൊബിലിറ്റി

നിലവിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇ-കണക്റ്റ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വാഹനം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

×