‘ആഫ്രിക്ക ട്വിന്‍ ട്രൂ അഡ്‌വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാമ്പ്’ കൊച്ചിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു

ഹോണ്ട മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ ആന്‍ഡ് സ്‌കൂട്ടര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ''ആഫ്രിക്ക ട്വിന്‍ ട്രൂ അഡ്‌വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാമ്പി''ന്റെ അവസാന പാദം കൊച്ചിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. സാഹസികതയും യാത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹബ്ബായ കൊച്ചിയില്‍

×