അപ്രീലിയ മാക്‌സി സ്‌കൂട്ടര്‍ വിഭാഗത്തിലേക്ക് SXR 125 പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

SXR 160-യില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അതേ സെറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ സ്പീഡോമീറ്ററും ഈ പതിപ്പിനും ലഭിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ആയിരിക്കാം

×