പ്രാതല്‍ കഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോള്‍ , എങ്ങനെ?

. ഇത് പ്രധാനമായും അമിതവണ്ണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പഠനങ്ങള്‍ പ്രകാരം പ്രാതല്‍ കഴിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത 79 ശതമാനം വരെ കൂടുതലാണ്.×