എന്തിനാണ് മാമ്പഴത്തിന്റെ തൊലി കളയുന്നത് ? തൊലി കളയാതെ കഴിക്കണം ഈ പഴങ്ങള്‍ ..

മാമ്പഴമോ മറ്റോ കഴിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷമാണ് മിക്കവരും കഴിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പഴത്തിനേക്കാള്‍ ആരോഗ്യം നമ്മള്‍ കളയുന്ന പഴത്തോലിനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. ഇത്തരത്തില്‍ തൊലി കളയാതെ...

പാചകത്തിനിടെ പാത്രം കരിഞ്ഞുപിടിച്ചോ ? വൃത്തിയാക്കാൻ ചില എളുപ്പവഴികളിതാ ..

പാചകത്തിനിടെ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരുപാട് സമയവും വേണ്ടി വരും. പാചകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിന്റെ അടിയില്‍ പിടിച്ചാൽ മാറ്റാൻ വീട്ടിൽ...

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് ക്യാന്‍സര്‍ വരാന്‍ കാരണമായേക്കാം …

ചില ഭക്ഷണപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് ക്യാന്‍സര്‍ വരാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മാംസം കഴിക്കുന്നതും ചുവന്ന മാംസം ദിവസവും കഴിക്കുന്നതും ക്യാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്നു.×