പച്ചക്കറികള്‍ അരിഞ്ഞ ശേഷമാണോ കഴുകാറുള്ളത് ? അരിഞ്ഞ പച്ചക്കറികള്‍ ഫ്രിഡ്ജില്‍ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ ?

സമയക്കുറവ് മൂലം പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികള്‍ അരിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയെ ചെയ്യൂ.

പാചകത്തിനിടെ പാത്രം കരിഞ്ഞുപിടിച്ചോ ? വൃത്തിയാക്കാൻ ചില എളുപ്പവഴികളിതാ ..

പാചകത്തിനിടെ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരുപാട് സമയവും വേണ്ടി വരും. പാചകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിന്റെ അടിയില്‍ പിടിച്ചാൽ മാറ്റാൻ വീട്ടിൽ...

ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രഭാത ഭക്ഷണം ? ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ദിവസം മുഴുവന്‍ ഊര്‍ജ്ജസ്വലരായിരിക്കാനും ഇത് കഴിക്കാം ..

പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണ് ഒരു ദിവസത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം. അതിനാല്‍ തന്നെ ശരീരത്തിന് ഊര്‍ജ്ജവും ഉന്മേഷവും പകരുന്ന ഭക്ഷനമാകണം തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍. ഇത്തരത്തില്‍ കഴിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും...×