സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യ പരിപാലനം ലക്ഷ്യമാക്കിയും ‘ആയുർകരിമ്പ’ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി

രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മഴക്കാല, പ്രളയാനന്തര രോഗങ്ങളിൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'ആയുർകരിമ്പ' സൗജന്യ ആയുർവേദ ചികിത്സ ക്യാമ്പിന് കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി.

അടിമുടി സിനിമാറ്റിക് ആയി, കല്ല്യാണ വീഡിയോ

അത്തരത്തിലൊരു പോസ്റ്റ് വെഡ്ഡിങ്ങ് ആല്‍ബവും, വീഡിയോയുമാണ് ഇതും. ശരത് കുമാറാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്×