മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിനൊപ്പം യാത്ര; ഇഷ്ടം കൂടിയപ്പോൾ ചിതാഭസ്മവും ആഹാരമാക്കി യുവതി

‘ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകും. ഷോപ്പിങ്ങിന്, സിനിമയ്‌ക്ക്, കടകളിൽ, ഹോട്ടലിൽ അങ്ങിനെ എവിടെ പോകുന്നോ അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തേയും കൂട്ടും’ കാസി പറയുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ തരംഗം, നാലാമത്തെ തരംഗം , ഇവയെല്ലാം സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ തരംഗം ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല; പൊതുജനങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമൂലം കൊറോണ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു; ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു...

മൂന്നാമത്തെ തരംഗം, നാലാമത്തെ തരംഗം , ഇവയെല്ലാം സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ തരംഗം ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല; പൊതുജനങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമൂലം കൊറോണ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു; ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു...

ഓടാൻ കാലുകളെന്തിന്?? ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ജേതാവ് സയോൺ ക്ലാർക്ക് ചോദിക്കുന്നു

ഒഴിവുകഴിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മന്ത്രിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്റെ പരിധികൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു ക്ലാർക്ക്..

അനാഥരായ അഞ്ച് പെൺകുരുന്നുങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി നന്മ നിറഞ്ഞെരു ‘അമ്മ’; ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത ക്രിസ്റ്റെൻ

അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അഞ്ചു വയസുകാരിയായ മുന്നിയെ ക്രിസ്റ്റൈൻ സ്വന്തമാക്കി. 2013 ൽ ക്രിസ്റ്റൈൻ മുന്നിയെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അവളിൽ ചെറിയ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു.×