സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ വനിത കോൺഗ്രസ് (എം) ധർണ്ണ നടത്തി

പത്തനംതിട്ട: വനിത കോൺഗ്രസ് (എം) ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ നേത്യുത്വത്തിൽ സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ വനിത കോൺഗ്രസ് (എം) ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുമ റെജിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടത്തിയ ധർണ്ണ ജോസഫ്...

×