വരള്‍ച്ച നേരിടാന്‍ കേരളം വെള്ളം എത്തിക്കാമെന്ന് പിണറായി, ഇപ്പോള്‍ വേണ്ടെന്ന് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു ചെന്നൈ ജനത ?

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് ട്രെയിന്‍മാര്‍ഗം 20 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചത്. ചെന്നൈ

×