ജംഷദ്പൂര്‍ എഫ് സി ഇന്ന് ഡെല്‍ഹി ഡൈനാമോസിനെ നേരിടും

ഐ എസ് എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ജംഷദ്പൂര്‍ എഫ് സി ഡെല്‍ഹി ഡൈനാമോസിനെ നേരിടും. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കളത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്ന ജംഷദ്പൂര്‍ എഫ് സി വിജവഴിയില്‍...

IRIS
×