ബില്‍ഡ് എ ബെയര്‍’ ഇന്ത്യയിലേക്ക്

ടെഡി ബെയറിനെപ്പോലുള്ള സ്റ്റഫ് ചെയ്ത പാവ നിര്‍മാണ രംഗത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാന്‍ഡായ 'ബില്‍ഡ് എ ബെയറും' ലുലു ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ റീറ്റേല്‍ വിഭാഗമായ ടേബിള്‍സും കൈകോര്‍ക്കുന്നു.

കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാല കേരള തീരദേശ പോലീസുമായി വാര്‍ഷിക മെയിന്‍റനന്‍സ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു

കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാല കേരള തീരദേശ പോലീസുമായി 5 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക മെയിന്‍റനന്‍സ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. ഇതിലൂടെ 18 തീരദേശ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ 23 തീരദേശ ഇന്‍റര്‍സെപ്റ്റര്‍ ബോട്ടുകളുടെ...×