രാഷ്ട്രപതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ടപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രീ കുറുമ്പ എജ്യൂക്കേഷണല്‍ ആന്‍ഡ് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള സേവനകേന്ദ്രങ്ങളായ ശോഭ...

ഡ്രസ്സുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ഇസ്തിരിയിട്ട് നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനം ‘കേരള ലൗണ്ടറി’ മലപ്പുറത്ത്

ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സ്റ്റീം അയണ്‍ മെഷീന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രെസ്സുകൾ ഇസ്തിരി ചെയ്തു മിതമായ നിരക്കിൽ ഉത്തര വാദിത്തോടു കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന 'കേരള ലൗണ്ടറി' എന്ന സ്ഥാപനം...

തൃശൂര്‍ കാസിനോ ഹോട്ടലില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മിക്സിംഗില്‍ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ പങ്കെടുത്തു

തൃശൂര്‍ കാസിനോ ഹോട്ടലില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മിക്സിംഗില്‍ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ പങ്കെടുത്തു×