പ്രളയദുരിതത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ കൈത്താങ്ങുമായി മണപ്പുറം ജീവനക്കാര്‍

മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സിലെ 25000 ഓളം വരുന്ന ജീവനക്കാര്‍ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം സമാഹരിച്ച് ഒരു കോടിയോളം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിദാശ്വാസത്തിലേക്ക് സംഭാവന നല്കി.×