ചെറുകിട മേഖലയ്ക്കുള്ള വായ്പാ വിതണത്തില്‍ 12.4 ശതമാനം വാര്‍ഷിക വളര്‍ച്ച

രാജ്യത്തെ ചെറുകിട മേഖലയ്ക്കായുള്ള വായ്പ 2019 മാര്‍ച്ചില്‍ അവസാനിച്ച ത്രൈമാസത്തില്‍ 12.4 ശതമാനം വര്‍ധനവു രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ ആകെ വായ്പകള്‍ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 13.3 ശതമാനം വളര്‍ന്ന് 253...

ഫ്ളിപ്കാർട്ടും ആക്സിസ് ബാങ്കും മാസ്റ്റർ കാർഡുമായി ചേർന്ന് കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ചു

 ഇ-കൊമേഴ്സ് വിപണിയായ ഫ്ളിപ്കാർട്ടും ആക്സിസ് ബാങ്കും സഹകരിച്ച് കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ, ഓഫ് ലൈൻ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത കാഷ്ബാക്കുകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന ഈ...

ലയണ്‍സ് ക്ലബ് ഇന്‍റര്‍നാഷണലിന്‍റെ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഡയറക്ടറായി മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സ് എം.ഡി വി.പി നന്ദകുമാര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

ലയണ്‍സ് ക്ലബ് ഇന്‍റര്‍നാഷണലിന്‍റെ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഡയറക്ടറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സ് എം.ഡിയും സി.ഇ.ഒയുമായ വി.പി നന്ദകുമാര്‍.×