സാഹിത്യം

മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കൃതി സാഹിത്യോത്സവത്തില്‍

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രു 11 തിങ്കള്‍) കൃതി സന്ദര്‍ശിക്കും. 3 മണിക്കാണ് പരിപാടി. കൃതി സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവകേരളം, നവോത്ഥാനം, സഹകരണം

IRIS
×