സാഹിത്യം

കഥകളും കവിതകളും കുട്ടികളുടെ കുട്ടി മാഷും.. നാടിന്‌ വെളിച്ചമായി വീട്ടില്‍ ഒരു വായനശാല

ഗ്രന്ഥശാലകളിലേക്ക്‌ വായിക്കാനെത്തുന്നവര്‍ വിരളമാകുന്ന കാലത്ത്‌ സ്വന്തം വീടുതന്നെ വായനക്കാര്‍ക്കായി തുറന്നിട്ട്‌ മാതൃകകാണിക്കുകയാണ്‌ എഴുത്തുകാരനും അദ്ധ്യാപകനുമായ കെ.എന്‍.കുട്ടി കടമ്പഴിപ്പുറം. ബാലസാഹിത്യകാരന്‍ എന്ന നിലയിലാണ്‌ കെ.എന്‍.കുട്ടി മാഷ്‌ അറിയപ്പെടാറുള്ളത്‌.

×