എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എന്നെ എന്തിനു ജനിപ്പിച്ചു ? മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ അസാധാരണ നിയമനടപടിയുമായി യുവാവ് കോടതിയിലേക്ക് ! യുവാവിന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായി

റാഫേൽ സാമുവലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ , മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ ശക്തി യാണ്. മനുഷ്യനെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അ

IRIS
×