എങ്കിലും ചൈനേ…! ഉറ്റസുഹൃത്തിനോട് ഈ കൊടുംചതി വേണ്ടായിരുന്നു ; എൻ -95 മാസ്കുകൾക്ക് പകരം ചൈന പാക്കിസ്ഥാന് നൽകിയത് ‘അടിവസ്ത്രം’ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മാസ്കുകൾ !

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രാജ്യത്തേക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള എൻ -95 മാസ്കുകൾ അയക്കുമെന്ന് മുമ്പ് ചൈന വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.

×