അമേരിക്കയില്‍ ഹേറ്റ് ക്രൈംസ് വര്‍ധിച്ചു വരുന്നതായി എഫ്ബിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട്

അമേരിക്കയില്‍ ക്രമാതീതമായി ഹേറ്റ് ക്രൈംസ് വര്‍ധിച്ചു വരുന്നതായി എഫ്ബിഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സര്‍വ്വേയില്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നവംബര്‍ 12ന് പുറത്തുവിട്ട

ലിമെറിക്ക് സെന്റ് മേരീസ് സീറോ മലബാര്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ മരിച്ചവരുടെ ഓര്‍മ്മത്തിരുനാള്‍ ആചരിച്ചു

  സെന്റ് മേരീസ് സീറോ മലബാര്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ മരിച്ചവരുടെ ഓര്‍മ്മത്തിരുനാള്‍ ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ ആചരിച്ചു.ലിമെറിക്ക് സെന്റ് മേരീസ്

ബിനാമി ബിസിനസ് തുടച്ചു നീക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വിദേശികൾക്ക് വാണിജ്യ നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയം പഠനം നടത്തുന്നു.

ബിനാമി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രാലയം ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പരിഷ്‌കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചും ഇടപാടുകൾ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചും പുതിയ രീതികൾ നടപ്പാക്കി വരികയാണ്.×