സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റോമിയോമാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ

സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉയർത്തുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് സ്ത്രികളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രണയ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്ന റോമിയോമാർ. ഇത്തരം അപരിചതരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പരിധി വിടുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത്

‘കമ’ എന്ന് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോകരുത് ! എന്താണ് ഈ ‘കമ’.. ? ഒരക്ഷരം ആണോ ?? അതോ ഒരു വാക്കോ ??

എന്റെ കൂടെ നീ വരുന്നത് കൊള്ളാം.. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് 'കമ' എന്ന് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോകരുത്.

പാലാരിവട്ടം പാലത്തെ ട്രോളി ഒരു പാട്ട്; സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറൽ

രമ്യ സർവദദാസ് വരികളെഴുതി സംഗീതം പകർന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനം ഹാസ്യ രൂപേണയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.×