നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്’ നടത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു

മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നീളുന്ന വിചാരണയാണ്.. കോടതി വരാന്തകൾ കയറിയിറങ്ങി ഇരയുടെ നടുവൊടിയും ..... ഇരകൾക്ക് ദൈനംദീന ജോലികൾക്ക് നാട്ടിലോ ആന്യനാട്ടിലോ പോകാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തും കാര്യങ്ങൾ... "എനിക്ക്...

‘എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോള്‍ ഗര്‍ഭിണിയാകും, നാട്ടുകാരല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്’; വൈറല്‍ പോസ്റ്റ്

“കല്യാണം കഴിച്ച് കയറിച്ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ ഇറാഖിലെ യുദ്ധമാണോ അതോ യുഎൻ ഉച്ചകോടിയാണോ വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റില്ല.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അടക്കിവാണ ‘ഒരു സുന്ദരിയും അഞ്ച് സുന്ദരന്മാരും’ – കോപ്പിയടിച്ചെഴുതരുതേയെന്ന്‍ ട്രോളര്‍മാരുടെ വിലാപം

ഇത്രേം എഴുതുവാൻ കാരണം ഇവന്മാരൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടിനെ സ്വന്തം കൈക×