കൊറോണ വൈറസ് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച്‌ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു, കാരണം ഇങ്ങനെ

കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതു മുതൽ, വൈറസിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാരിലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അളവ് സാധാരണയേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരത്തിന് കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാൻ കഴിയില്ല.

×