മഴയെത്തി, ഒപ്പം മഴക്കാലരോഗങ്ങളും.. പ്രതിരോധിക്കാം ഇങ്ങനെ ..

മഴക്കാലമെത്തിയാല്‍ മഴക്കാല രോഗങ്ങളുമെത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. വ്യക്തിശുചിത്വവും പരിസരശുചിത്വവും കുറയുന്നതാണ് പലപ്പോഴും അസുഖങ്ങള്‍ വരാന്‍ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. അതിനാല്‍ കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലം കൂടിയാണ്...

×