പേഴ്സണാലിറ്റി

നൊബേൽ ജേതാവ് ‘നാദിയ മുറാദ്’: സഹനത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാലാഖ

ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തടവറയിൽ മൂന്നുമാസക്കാലം താനനുഭവിച്ച ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളും കൊടിയ യാതനകളും മറയില്ലാതെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ധീരയായ നാദിയ മുറാദാണ് ഈ വർഷത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ...

IRIS
×